De Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft op 20 december 2019 een openbaar conceptrapport gepubliceerd voor de stof:

Methylisobutylketon (Methyl isobutyl ketone) - casnr. 108-10-1

Methylisobutylketon is een organisch oplosmiddel en wordt onder andere gebruikt als verdunnings-/oplosmiddel in verf. Tevens kan er ook mee ontvet worden.

Op dit Engelstalige conceptrapport kan commentaar worden geleverd bij de bovengenoemde Subcommissie aan mevrouw J.M. Rijnkels, Ph.D. (draftOSH@gr.nl) tot uiterlijk 31 maart 2020.

De ontvangen commentaren en de reacties van de Subcommissie hierop worden bij het vaststellen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad (www.gr.nl).
Naam en organisatie van diegenen die commentaar leveren, worden in een bijlage bij het definitieve advies opgenomen.

Nadere informatie over de inhoud van dit conceptrapport kan worden verkregen bij mevrouw J.M. Rijnkels, Ph.D., Gezondheidsraad, Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag; e-mail: draftOSH@gr.nl

Het conceptrapport is gedurende de commentaarperiode te raadplegen op, respectievelijk te downloaden van de website van de Gezondheidsraad: www.gr.nl. Het rapport en de instructies voor het geven van commentaar zijn ook op te vragen bij helpdesk@vereniging-ion.nl