Tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 zal in ’s-Hertogenbosch het ION CONGRES Campus worden gehouden (13-15 november 2018). Met in totaal alweer 20 kennisinstituten en een groot aantal innovatieve bedrijven en 25 brancheverenigingen wordt het programma breed, informatief en innovatief.

Op dinsdag 13 november zal vooral veiligheid, wet- en regelgeving en normen aan de orde komen.

 • Tijdens de openingsceremonie zullen diverse overheidsvertegenwoordigers aanwezig zijn en enkele zullen de aanwezigen ook toespreken.
 • De masterclasses Corrosie, Kleuren en Energiebesparing zullen worden gehouden, en de verplichte updatevergaderingen van Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod zijn deze keer openbaar. De updatevergaderingen worden voorafgegaan door een presentatie van de labelpresidenten.
 • Ten aanzien van de (zelf)inspectietools zullen er diverse worden besproken, waaronder de zelfinspectietool van Inspectie SZW en de webtool Metaal en Milieu. Uiteraard komt ook blootstelling aan de orde.
 • NEN zal ingaan op het nut van normen en vanuit de normcommissies wordt aandacht besteed aan de recente wijzigingen van de ISO12944 en de (norm)ontwikkelingen op het gebied van di-isocyanaten en een fabrikant zal de effecten van de voorgestelde wetgeving TiO2 bespreken.

Op woensdag 14 november komen diverse substraten voorbij. Een greep uit de onderwerpen:

 • Er worden diverse nieuwe voorbehandelingsmethoden aan u voorgesteld. Deze zullen ook te zien zijn op het reinigingsplein van de SURFACE Campus.
 • Bij aluminium zal er worden gesproken over het effect van de legering op de coatbaarheid, het effect van het gebruik van gerecycled aluminium en de mogelijkheden van pre-anodiseren komen aan de orde, evenals de nieuwe PreOx specificatie in de Qualicoat Technical Specifications. Ook het behandelen van 3D geprinte aluminium delen wordt besproken.
 • Voor composieten krijgt u presentaties over de diverse coatingmogelijkheden, de zoektocht naar een biobased coating voor biocomposieten en zal er gesproken worden over lijmconstructies. Uiteraard is er een relatie met de thema’s op het plein op de SURFACE Campus.
 • Voor beton en glas worden diverse coatings voor het voetlicht gebracht die conserveren of functieveranderingen tot gevolg hebben. Denk aan bijvoorbeeld zonnecellen, maar ook decoratieve coatings, anti-graffiti en anti-uitdrogingscoatings komen aan bod.
 • Voor staal zal een asset owner komen vertellen welke problemen er zijn op het gebied van corrosiewering en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Vanuit de werkgroep zullen de resultaten op het gebied van corrosie onder isolatie worden toegelicht en er zal aandacht zijn voor brandvertraging en functiebehoud van staal tijdens brand.
 • Voor het substraat hout wordt het fabricageproces Accoya aan u voorgesteld, evenals de coating mogelijkheden. Er zullen presentaties zijn over de esthetische coatingkwaliteit en over de nieuwe normen op het gebied van brandvertraging voor houten gevels. Voorbeelden zullen te vinden zijn op het houtplein op de SURFACE Campus.
 • Voor 3D printen is veel aandacht, met name voor metaal printen. U krijgt een kijkje in de te verwachten ontwikkelingen, zal er aandacht zijn voor het mechanische gedrag van de geprinte componenten, de coatingeisen voor de geprinte componenten, en zal er een geheel nieuwe metaalprinttechniek aan u worden voorgesteld. Van deze techniek zal een mock-up van de machine te vinden zijn op het 3D printing plein.
 • Tot slot besteden we nog aandacht aan automatisering, waar een revolutionaire meettechniek wordt gepresenteerd en waar (bad- en coating)prestaties op afstand worden gemonitord en zal er een masterclass kleuren worden gehouden.

Op donderdag 15 november gaan we de coatings toepassen in marktgebieden. Een aantal benoemde congresblokken:

 • Gebouwen; er zal gesproken worden over verlenging van de levensduur van coatings door enzymen, coatings met nanotechnologie, sensoren in coatings die coatingdegeneratie kunnen doorgeven en zal er gesproken worden over nieuwe technologieën. Ook zal er een presentatie zijn over de bouw van de nieuwe Brabanthal waar de SURFACE Campus wordt gehouden in relatie tot de rol van de gekozen coatings. Er is een rondleiding mogelijk door de catacomben van de (nieuwe) Brabanthal.
 • Voedselveiligheid in relatie tot coatings en materialen wordt een steeds belangrijker thema. Er zal aandacht zijn voor de interactie tussen de materialen en coatings en de diverse voedselvormen, de wet- en regelgeving wordt besproken en er zal een case worden behandeld over voedsel veilig ontwerpen.
 • Voor de automotive en mobiliteit worden diverse nieuwe coating- en voorbehandelingstechologieën besproken alsmede de toepassing van nanocoatings en de keuze van de coatings bij de Oosterschelde werken.
 • Op het gebied van de verwachtingen van de hightech industrie krijgt u een kijkje in de keuken van de verwachtingen en de mogelijkheden.
 • Er zijn masterclasses voorzien voor kleuren en inspecteurs. Tevens zal een korte introductie worden verzorgd voor de training In-house Control Medewerker (zowel theoretisch alsook praktisch in het SURFACE lab).

De komende maanden zullen we via de website het complete programma weergeven. De Netwerk App zal media september worden gelanceerd.

Reserveert u alvast de bovenstaande data in uw agenda? Voor het gehele congresprogramma kunt u terecht op www.weekvandeoppervlaktetechnologie.nl.