CROW (oorspronkelijk een acroniem voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. CROW houdt zich daarnaast bezig met aanbesteden en contracteren.

RAW-systematiek; het kader om afspraken in bouwcontracten te maken en goed vast te leggen.

RAW Hoofdstuk 56 gaat over conserveringswerken, en dit hoofdstuk is aan herziening toe. Dat betekent dat behalve de bestaande tekst, ook nieuwe tekst toegevoegd moet worden.

In totaal zijn 2 brancheverenigingen (OnderhoudNL en Vereniging ION), een kennisinstituut (CROW) en diverse aannemers, productleveranciers, inspectiebedrijven en opdrachtgevers (publiek en privaat) in deze werkgroep vertegenwoordigd.

De huidige tekst gaat over organische coatings (natlakken) op beton en staal. Aanpassing van de tekst is gewenst, omdat de ISO12944 recent is gewijzigd. Daarnaast zijn bijvoorbeeld metalliseren (thermisch spuiten en hardchroom) en poedercoaten nog niet opgenomen. Het metalliseren wordt steeds vaker toegepast en het poedercoaten is vooral bij prefab in opkomst. Maar ook komen uiteraard zaken als garantietermijnen en onderhoudsverwachtingen weer aan de orde.