Afvalwaterzuivering is het zuiveren van afvalwater van organische en chemische afvalstoffen. Doelstelling daarbij is in het algemeen dat het biologische leven in rivieren, meren en zeeën waarop het effluent (het gezuiverde water) wordt geloosd geen hinder ondervindt van de lozingen.

Bij de oppervlaktebehandeling van materialen (metalen en niet-metalen) zal er altijd afval en afvalwater ontstaan. Alhoewel bij het minimaliseren hiervan al zeer veel bereikt is, zijn we nog niet zo ver dat de techniek volkomen gesloten is.

Technisch zijn de mogelijkheden er al wel, economisch gezien moeten we nog regelmatig kiezen voor de gangbare oplossingen en end-of-pipe behandeling. We moeten het echter wel als onze opdracht zien om steeds alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen en deze, daar waar mogelijk, toe te passen.

De cursus Afvalwaterbehandeling en Zuiveringstechnieken is bestemd voor iedereen die keuzes moet maken over de zuivering van afvalwater in de oppervlaktebehandelende industrie of erop moet toezien dat dit op adequate wijze gebeurd.

Wanneer?
De cursus Afvalwaterbehandeling en Zuiveringstechnieken zal op ons kantoor in Nieuwegein van start gaan op woensdag 18 april en in totaal bestaan uit 4 cursusdagen en een examenmoment. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat 030 - 630 03 90 of de cursusflyer bekijken via deze link: https://www.vereniging-ion.nl/opleidingen-0.