Duurzaamheid van producten wordt steeds belangrijker en garantietermijnen worden steeds meer opgerekt. Het borgen van kwaliteit wordt daardoor een steeds belangrijke kernwaarde van een onderneming. Dat verklaart de groei van het aantal kwaliteitslicenties voor Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod.

De aandacht voor arbeidsveiligheid wordt nadrukkelijker en ook de milieubelasting willen we als samenleving verlagen. Materialen worden gerecycled en in het huidige tijdsgewricht worden steeds meer (zeer) zorgwekkende stoffen geautoriseerd. Er zijn de laatste jaren nieuwe processen ontwikkeld, waarbij substraatgevoeligheid groter en procestoleranties kleiner worden. Het belang van een goede in-house control wordt daarmee ook groter.

In het kader van de kwaliteitsborging (accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 en conformiteitsbeoordeling - eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten) is besloten dat licentiehouders een verplichte cursus In-house Control Medewerker moeten volgen. Inmiddels is dit vorm gegeven en kan de cursus vanaf september gevolgd worden. Voor licentiehouders is de cursus verplicht, maar uiteraard is deze cursus voor elke kwaliteitsbewuste applicateur aan te raden.

Bij een inspectie voor de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Quanalod dient de applicateur per 1 januari 2018 de bovengenoemde tabel ingevuld aan de inspecteur ter inzage aan te bieden. De inspecteur zal dan de correctheid van de tabel beoordelen, en nagaan of de testen conform deze tabel zijn uitgevoerd.

Omdat door de respectievelijke Executive Committees van de labels nog niet alle besluiten zijn genomen (dat zal in november 2017 gebeuren), werken we momenteel nog met een verwachting. De verwachting is:

  • Elk bedrijf dat een licentie heeft is verplicht om minimaal 1 medewerker de cursus te laten volgen. En dan gaat het natuurlijk om de medewerker die de testen uitvoert.
  • Deze medewerker is voor de inspecteur het aanspreekpunt voor de in-house control.
  • Deze medewerker kan, maar hoeft niet dezelfde persoon te zijn, dan de persoon die de kwaliteitsverantwoordelijke is.
  • De cursus is een persoonscertificering die 5 jaar geldig is.
  • De opgeleide in-house control medewerker kan testen door een collega uit laten voeren, maar moet deze collega dan wel een instructie geven. De naam van de collega wordt in het register vermeld, alsmede de in-house control testen waarvoor de collega is geïnstrueerd. Als deze collega op reguliere basis de testen uitvoert, dan is de geldigheid van de instructie ook 5 jaar. Als de collega de testen alleen voor een bepaalde periode uitvoert (bijv. vakantieperiode), dan is de geldigheid van de instructie alleen de genoemde periode.
  • De cursus zal naar verwachting 2 avonden (19.00 - 22.00 uur) duren en wordt de komende periode op meerdere locaties in het land gegeven. Ook kan de cursus bedrijfsintern aangeboden worden.

Meer informatie over de geplande cursusdata? Kijk hiervoor in de opleidingskalender.

Meer informatie over de inhoud van de cursus treft u hier.