Een blik op de toekomst van de oppervlaktetechnologie. Dat zou in het kort de omschrijving kunnen zijn van het jaarlijkse congres de Dag van de Oppervlaktetechnologie, die op 12 november 2015 door Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandeld Nederland (ION) wordt georganiseerd bij Inn Style te Maarssen. Iedereen die geïnteresseerd is in oppervlaktetechnologie kan kennismaken met nieuwe ontwikkelingen, innovaties en de technologie achter oppervlaktebehandelingen. Aanmelden kan via het digitale aanmeldingsformulier: http://vereniging-ion.nl/dag-van-de-oppervlaktetechnologie-1

De vraag naar geavanceerde oppervlaktetechnieken wordt net zoals de verantwoordelijkheid voor de applicateur steeds groter en de verwachtingen aan de coating steeds hoger. Daarom gaan de ontwikkelingen in de oppervlaktetechnologie heel snel en is het voor kennisinstellingen, applicateurs en toeleveranciers noodzakelijk om nieuwe technieken te ontwikkelen. Maar ook de gebruiker zal bijgepraat moeten worden over de mogelijkheden. Voor al deze stakeholders is de Dag van de Oppervlaktetechnologie een uitgelezen kans om in een beperkte tijd veel kennis te verzamelen, en wellicht de basis te leggen voor grensverleggende toepassingen.

De dag gaat onder leiding van de dagvoorzitter dr.ir. Hans van der Weijde, Tata Steel, beginnen met presentaties over self-healing coatings voor windturbines, grafeen groei op koper ten opzichte van geoxideerd koper en het afbeelden van dunne film groei tijdens gepulste laser deposition.
Ook dit jaar hebben we 2 parallelsessies die deze keer in het teken staan van ‘Offshore/Natte infra’ en ‘Bebouwde Omgeving’. De parallelsessie ‘Offshore/Natte infra’ onder leiding van dr.ir. Arjan Mol, TU Delft, zal onder andere gaan over het coaten van windturbines, het toepassen van zink lamellen systemen, integriteit van metalen constructies en het meten van corrosie-eigenschappen. De parallelsessie ‘Bebouwde omgeving’ staat onder leiding van Pauline Meijwaard, IFO Nederland, en zal gaan over het coaten van glas, het toepassen van gecoil coat staal, UV-absorberende nanodeeltjes en SolaRoad; het wegdek dat zonlicht omzet in elektriciteit.
Als afsluiting van de dag hebben we een presentatie van het Rijksmuseum over de chemische reactie aan het oppervlak van schilderijen.
Uiteraard is er naast veel informatie, ook gelegenheid tot het stellen van vragen en het inwinnen van adviezen, en is er ruimschoots de tijd om te netwerken

Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op http://vereniging-ion.nl/dag-van-de-oppervlaktetechnologie-1.


Klik op het programma voor een vergrote versie.