Vereniging ION is vanuit het Ministerie van Defensie benaderd, omdat zij marktinformatie nodig heeft om komende Europese aanbestedingen voor oppervlaktebehandelingsapparatuur de specificaties goed en accuraat op te kunnen stellen. Daarbij is de volgende tekst gebruikt.

De marktconsultaties bieden informatie en achtergrond over het project en vragen aan de markt. Graag maken we van het ledennetwerk van Vereniging ION gebruik om meer bekendheid te geven aan deze marktconsultatie zodat we een zo breed mogelijk spectrum aan leveranciers deel kunnen laten nemen aan de marktconsultatie. De documenten en de consultatie zelf wordt via Negometrix (Mercell) gedaan, dit is het inkoopplatform van Defensie. Dit is de link naar de aankondiging: https://platform.negometrix.com/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=190945

De achtergrond is dat defensie haar grond gebonden systemen (o.a. voertuigen, pantservoertuigen en tanks) onderhoudt in het technisch Center Land te Leusden. In de komende jaren wordt dit gebouw en de apparatuur vervangen. Voor de inkoop van de nieuwbouw moet Defensie beschikken over informatie van de apparatuur voor onder andere oppervlaktebehandeling. Om in 2022 een goede Europese aanbesteding voor deze apparatuur op de markt te zetten, gebruiken we de marktconsultatie om vragen aan de markt te stellen over de (on)mogelijkheden van onze eisen of de apparatuur, onderhoud en de prijs. Verder willen we informatie over de markt zodat we de juiste eisen aan de leveranciers kunnen stellen.

Omdat de marktconsultatie inmiddels is gepubliceerd, zijn beide nu al beschikbare documenten van de marktconsultatie toegevoegd. Het is de bedoeling dat (potentiƫle) deelnemende bedrijven zich via Negometrix aanmelden. Via Negometrix kan men de documenten ook downloaden en de antwoorden versturen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met op met:

Mevrouw A.B. (Bonnie) Epema, Senior Contractmanager, Directie Inkoop Afdeling Inkoop Projecten, Defensie Materieel Organisatie, Ministerie van Defensie

Mobiel: +31 (0)6 53613846, e-mail: ab.epema@mindef.nl, internet: www.defensie.nl/dmo