De Europese Commissie heeft een discussie gepland, gevolgd door een schriftelijke stemming, over een besluit voor gebruik (use) 3 voor het REACH-comité van juni 2022. De komende 4 maanden zullen dus bepalend zijn voor de uitkomst van de lopende aanvraag voor de Use 3 autorisatie, het gebruik van chroomtrioxide voor decoratieve toepassingen.

Zoals bekend, is de huidige chroomtrioxide autorisatie verleent voor alle gebruiken (Use 1, 2, 4, 5 en 6), behalve voor Use 3. De discussie over deze autorisatie staat nu op de agenda van juni 2022. 

De Europese Commissie bevindt zich in een moeilijke situatie omdat:

  • De SEAC heeft het vervangingsplan als niet geloofwaardig beoordeeld, waardoor het voor de Commissie moeilijk is om af te wijken van het SEAC-advies.
  • Tegelijkertijd zijn er inmiddels al meerdere downstream-vergunningen verleend voor hetzelfde gebruik, en zijn er nog veel meer in behandeling, wat een beslissende impact heeft op de concurrentieverhoudingen in de EU.
  • Er is een groot knelpunt bij ECHA en de Commissie om alle binnengekomen nieuwe autorisatieaanvragen te behandelen, laat staan ​​om ze tijdig te behandelen.
  • De REACH-verordening voorziet niet in expliciete uitfaseringsperioden of clausules over het gebruik van voorraden om een ​​mogelijke weigering van autorisatie voor een beperkte periode op te vangen.
  • Het is onduidelijk of de Commissie een gekwalificeerde meerderheid in de REACH-commissie zou kunnen krijgen voor een weigering van een autorisatie of een (hele) korte autorisatieperiode, maar ze kunnen en willen dit dossier ook niet voort laten kabbelen.
  • Als de Commissie de autorisatie zou goedkeuren, zou het Europees Parlement zeker een nieuwe juridische procedure tegen de autorisatie starten bij het Europese Hof van Justitie, zoals het Europees Parlement heeft gedaan tegen de autorisatie voor de andere toepassingen.
  • Als de vergunning wordt geweigerd, wordt de Commissie ervan beschuldigd Europese werkplekken te vernietigen.

Om de discussie met alle voor- en tegen argumenten goed te kunnen voeren, worden ondernemingen voor welke de Use 3 autorisatie relevant is, gevraagd om informatie te verschaffen over de gevolgen voor het bedrijf en het effect van de (niet) beschikbaarheid van de producten bij welke beslissing dan ook. 

Wij verzoeken deze bedrijven om voor 28 februari 2022 een e-mail te sturen naar Vereniging ION met hun standpunt, zodat het standpunt van de gezamenlijke Nederlandse industrie in de discussie ingebracht kan worden. Deze e-mail kunt u sturen aan stremmelaar@vereniging-ion.nl. Uiteraard kunt u hier ook uw aanvullende vragen stellen.