Donderdag 30 mei stond in het teken van kennis delen. Tijdens de docentenbijeenkomst, die op deze dag plaatsvond, presenteerde Bert Lieverse een inspirerende sessie over kennisdeling en klanttevredenheid. Zo introduceerde hij het 5-W principe, waarbij hij de kernvragen 'Waarmee?', 'Wat doen we?', 'Waar?', 'Waarborgen?' en 'Waarom?' besprak om de effectiviteit van kennisoverdracht te vergroten. De bijeenkomst bracht docenten, kennisteamleden en de medewerkers van Vereniging ION samen om ervaringen en methodieken te delen, met als doel om de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van de deelnemers te optimaliseren​. De sessie werd gevolgd door een interactieve evaluatie via Kahoot!, waarbij de aanwezigen hun feedback konden geven en hun betrokkenheid werd gestimuleerd. De bijeenkomst werd afgesloten met een informele borrel, waar verdere uitwisseling van ideeën plaatsvond en netwerken werd aangemoedigd​. Mogelijk wordt er in de 2e helft van 2024 een vervolg hierop gepland.