Tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie zullen er ook open dagen georganiseerd worden om te laten zien dat oppervlaktebehandelend Nederland een belangrijke voorwaarde is voor de maakindustrie. Hierbij willen we vooral de innovatiekracht en oppervlaktebehandelingsmogelijkheden laten zien. Maar uiteraard willen we ook laten zien dat de werkzaamheden, die toch regelmatig met SVHC-stoffen en/of onder moeilijke omstandigheden worden gerealiseerd, op een veilige en milieuverantwoordelijke manier worden uitgevoerd. Dit zal ook de insteek zijn van de bijdrage van Vereniging ION aan het RTL 7 televisieprogramma DOE MAAR DUURZAAM.

De open dagen zullen plaatsvinden op 7 en 8 oktober. Wilt u uw bedrijf tijdens deze dagen openstellen voor publiek? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan het secretariaat (henraat@vereniging-ion.nl). Bij het aanmelden kunt u uiteraard restricties opgeven. Enkele mogelijkheden zijn:

  • Open op 1 of beide dagen
  • Alleen op afspraak
  • Één of enkele rondleidingen op een afgesproken tijdstip
  • Aandacht voor specifieke onderwerpen
  • Gebiedsafbakening
  • Enzovoort

Voor de goede orde; na aanmelding ontvangt u een A3-poster van Vereniging ION waarop te zien is dat u deelnemer aan de open dagen bent, maar verder bent u de ontvangende partij die volledig de regie heeft over de activiteiten binnen uw bedrijf. Wel zal Vereniging ION de administratieve ondersteuning doen en op een aantal locaties aanwezig zijn om de sfeer te peilen en om foto’s te maken (daar waar toegestaan) voor een artikel in het Vakblad Oppervlaktetechnieken en de nabeschouwing van de Week van de Oppervlaktetechnologie 2016.

Als uw bedrijf meedoet aan de open dagen wordt uw bedrijf ook vermeld in de evenementscatalogus (beurscatalogus) van de Week van de Oppervlaktetechnologie / Vakbeurs Surface.

Het belang van de open dagen voor de branche is vooral gelegen in het feit dat een breder publiek kennis kan nemen van de mogelijkheden en de  middelen die we als oppervlaktebehandelende branche hebben voor goede en duurzame eindproducten. Daarnaast maakt het open karakter de communicatie met bijvoorbeeld de buren en het bevoegd gezag makkelijker. Maar wellicht nog belangrijker, recent door een lidbedrijf opgemerkt: “We moeten af van het imago dat we soppers en klodderaars zijn met enge stoffen in een achteraf schuurtje, maar durven te laten zien dat we een innovatieve bedrijfstak zijn die voorwaardelijk is voor de welvaart van Nederland”.