Regelmatig krijgen we van leden de vraag "Waar is ION nou eigenlijk mee bezig?". En voor het bestuur ligt er de vraag "Is ION wel met de juiste zaken bezig?". Reden voor het bureau om dat inzichtelijk te maken in een diagram. Dit diagram wordt nu al regelmatig gebruikt om de samenhang tussen onderwerpen aan te geven.  

Elk product dat de maakindustrie voortbrengt wordt van een oppervlaktebehandeling voorzien. Onze branche is daarmee de verduurzamer van Nederland. Immers, het beste concept binnen de circulaire economie is het voorkomen van uitval door slijtage of erosie. Daarenboven kunnen bijvoorbeeld windturbines, elektrische auto's en EV-panelen alleen maar gemaakt worden omdat we daar de specifieke coatingtechnieken voor in huis hebben.

Als gevolg daarvan hebben we met de gehele (productie en gebruik) keten te maken in elke bedrijfstak. En daarmee is het werkveld van Vereniging ION enorm. Immers, een goede conservering of het toevoegen van de juiste eigenschappen begint als bij het productontwerp. Daarna komt de keuze van het substraat, vervolgens wordt de coating aangebracht, volgt er nog montage, het nodige transport en het gebruik voor een hopelijk lange tijd met het nodige onderhoud. En tot slot volgt de afdankfase, die kan resulteren in hergebruik, recycling of dumpen.

Bij dit gehele proces zijn er nogal wat zaken aan het veranderen. Zo wordt op dit moment in Nederland gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 (vestiging locatie en milieu), is er veel aan het veranderen in het toegestane gebruik van chemicaliën, lees SVHC-stoffen, en willen we ook nog CO2-reductie bereiken vanwege de klimaatakkoorden.

Zomaar wat hoofdonderwerpen waar Vereniging ION mee bezig is, maar daaronder liggen natuurlijk allemaal kleinere aandachtsgebieden. Bij een laatste analyse bleek dat Vereniging ION met 280 entiteiten samenwerkt op ruim 50 dossiers.

Logisch dus dat niet iedereen meer zicht heeft op de samenhang. Daarom is het bijgevoegde (vereenvoudigde) diagram ontwikkeld (zie rechts). Daar kunt u in één oogopslag zien wat de kerntaken van Vereniging ION zijn, en wat de onderwerpen zijn waar Vereniging ION zich mee bezighoud, omdat het invloed heeft op de coating en/of het appliceren. Op al deze onderwerpen werkt Vereniging ION mee in het voortraject bij beleidsmakers, werkt Vereniging ION samen met producenten en onderhoud Vereniging ION relaties met handhavers.

Waarschijnlijk is het niet eens helemaal compleet, dus als u zaken mist, laat het gerust even weten.