De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk is zij verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. De maatschappelijke opgave waarvoor TKI Energie & Industrie zich inzet is om te transformeren naar een duurzame en inclusieve industrie die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. Het overzicht aan projecten dat u terugvindt in deze brochure, toont aan dat de Nederlandse procesindustrie steeds meer een bakermat wordt voor innovatie.

Deze brochure geeft u inzicht in het innovatieprogramma dat het Topconsortium voor Kennis en Innovatie gaat vormgeven en uitrollen in samenwerking met het Institute for Sustainable Process Technology, kennisorganisaties en koploper-bedrijven. Aan de hand van de programmalijnen ziet u de kansen die er liggen om aan te sluiten op de energietransitie.

In 2018 sloot TKI Energie & Industrie aan bij de klimaattafels. In het Klimaatakkoord werd besloten Missiegedreven Meerjarige Innovatie Programma’s (MMIP’s) te gaan hanteren. Deze worden nu door TKI Energie en Industrie ingericht. In het laatste hoofdstuk van de brochure vindt u naast een overzicht van subsidieregelingen ook een doorkijkje naar deze MMIP’s.

Innovatieprogramma Energie en Industrie bestaat uit vier programmalijnen, waarbij de eerste programmalijn is opgebouwd uit twee onderdelen. Per programmalijn zijn het programmadoel en de producten en diensten die ontwikkeld worden beschreven. Bovendien zijn de resultaten van een aantal toonaangevende projecten uitgelicht.

Het TKI Energie en Industrie wenst u veel leesplezier, maar nodigt u vooral uit om de kansen te benutten die u worden aangeboden. De contactinformatie vindt u in de brochure.

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Energie%20en%20Industrie/Brochure%20projecten%20TKI%20Energie%20en%20Industrie%20NL.pdf