Op 5 februari 2020 heeft Vereniging ION een workshop georganiseerd over het veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen in de oppervlaktebehandelende branche, en is het e-book (de eerste versie) gepresenteerd aan de heer Gohdar Massom van Inspectie SZW. Speciaal voor beleidsmakers en handhavers is er ook een Youtube filmpje gemaakt over de aanpak van de branche. 

De workshop was het resultaat van het project "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen" in de branche. Een project waar inmiddels 35 bedrijven uit onze branche aan deelnemen en die tot doel heeft om goede idee├źn en slimme werkwijzen in kaart te brengen, te valideren met metingen en te delen met elkaar om de branche veiliger te maken. 85 aanwezigen,waaronder enkele coauteurs, zagen in een 2 uur durende workshop dat er al veel was bereikt, maar dat er ook nog veel te winnen valt. Vooral als er nog meer bedrijven gaan meedoen. Ook kwam aan de orde dat regelgeving vaak niet eenduidig is, en daar werken diverse ministeries aan mee aan het verbeteringen of verklaren van onduidelijkheden. Ook de Inspectie SZW kijkt mee omdat uiteindelijk alle wetgeving ook gehandhaafd moet en zal worden.

Mooi was het om te zien dat bij deelnemende bedrijven waar nog niet de goede (lage) grenswaarden waren bereikt, men creatief aan de slag ging met oplossingen en daarna deze oplossingen nog eens liet meten. Voor de branche is dat waardevolle informatie om elkaar verder te helpen en zo allemaal een deel van de puzzel te maken, en dus kosten en inspanning ook samen te delen. 

Het resultaat tot nu toe is dat met een stapeling van een aantal maatregelen, er vrijwel altijd is te voldoen aan de in Nederland geldende strenge blootstellingslimieten. Wat we tot nu toe weten staat in het e-book dat toegankelijk is via de homepage van deze website. Echter, er zal ook nog veel moeten gebeuren, en aanvullingen, opmerkingen en wensen kunt u altijd bij Vereniging ION indienen. Het doel is om uiteindelijk een platform te hebben waar alle informatie beschikbaar is en waar alle stakeholders aan hebben bijgedragen. Een soort Wikipedia voor veiligheid in onze branche zeg maar.

Deze aanpak is uniek, en daarom zal op enig moment (verwacht zomer 2020) een momentopname ook in het Engels worden vertaald. Zo kan ook de rest van Europa kennis nemen van de unieke aanpak in Nederland.

Een mooi moment was de symbolische presentatie van het e-book aan de heer Gohdar Massom (programmamanager Bedrijven met gevaarlijke stoffen) van Inspectie SZW. In de inleiding werd door Vereniging ION nog opgemerkt dat deze functie eigenlijk niet bestaat, omdat er geen gevaarlijke stoffen zijn. Er zijn naar de mening van Vereniging ION wel stoffen die eigenschappen hebben waar mensen ziek van worden als ze niet veilig en/of op de juiste wijzen worden gebruikt. 

In zijn reactie gaf Gohdar Massom aan dat hij het initiatief van harte ondersteunt, omdat de doelstelling; nul gezondheidsrisico bij het gebruik van stoffen, nu eenmaal niet is te bereiken door alleen maar 150 inspecteurs op pad te sturen die boetes uitdelen. Veiligheid bij het werken met SVHC-/CMR-stoffen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wetgever, de werkgever, de leverancier, de werknemer en de handhaving. Pas als dat gedachtegoed landt, kunnen we spreken van een veilig Nederland.

Omdat ook de wetgever (ministeries, DG's, inspecties en parlementsleden) op de hoogte moeten kunnen zijn, en dat deze mensen vaak beperkt tijd hebben, heeft Vereniging ION ook een YouTube filmpje gemaakt waarbij in slechts 2,5 minuten de essentie van veiligheid in onze branche wordt toegelicht. Deze filmpjes zijn op de pagina van het e-book of de het YouTube-kanaal van Vereniging ION te bekijken.