Toekomstige autorisatieaanvragers kunnen een telefonische informatiesessie (TIS) aanvragen bij ECHA om regelgevende en procedurele kwesties met betrekking tot het autorisatieaanvraagproces te verduidelijken. Aangezien er een groot aantal autorisatieaanvragen wordt verwacht voor het gebruik van zeswaardig chroom in de komende jaren, zal ECHA geen individuele informatiesessies meer houden voor elke aanvrager. In plaats daarvan worden sessies gehouden voor groepen van meerdere aanvragers. Elke aanvrager kan vijf vragen indienen bij ECHA vóór de sessie. ECHA zal deze vragen in verschillende categorieën onderverdelen, deze algemeen beantwoorden om zorgen over vertrouwelijkheid gekoppeld aan individuele applicaties te waarborgen.

De TIS is bedoeld voor bedrijven die zeswaardig chroom gebruiken, en een autorisatieaanvraag hiervoor gaan indienen. Aanmelden kan tot 1 februari 2023 via het inschrijfformulier. Iedere aanvrager mag maximaal vijf vragen aan ECHA voorleggen. Webex-link wordt verzonden naar degenen die zich hebben geregistreerd.

Meer informatie over deze informatiesessie: https://echa.europa.eu/documents/10162/2156132/agenda_group_teleconference_session_feb_2023_en.pdf/ef6235d1-afef-574d-0569-23484e9c76a4?t=1670577621040

Of kijk hier: https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/pre-submission-information-sessions?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221214