De Europese doelstelling is om tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent te worden. Om deze doelstelling te realiseren zijn de klimaatambities voor 2030 een CO2 uitstootvermindering van minstens 55 procent. VOM vzw en Vereniging ION zien dit als een serieuze uitdaging voor hun achterban en slaan daarom de handen in elkaar om een Benelux treffen te organiseren rond dit thema in de maand oktober 2022.

Dit event wordt de verzamelplaats van kennis en ondernemerschap om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Hoe energieneutraal werken? Hoe CO2 reduceren? Hoe grondstoffen besparen? Hoe stappen zetten in de verdere digitalisering? Hoe circulair ondernemen? Geen commerciële verhalen maar echte cases en oplossingen – klein of groot – die winst kunnen opleveren op elk niveau van het productieproces. 

VOM en Vereniging ION geven alvast het goede voorbeeld want dit event zal CO2 vriendelijk georganiseerd worden. Wij besparen op reistijd en fileleed. En voor de bedrijven die zich willen presenteren; we zullen gaan werken met sponsorpakketten. Hoe we dat gaan fixen, hoort u binnenkort!

NB: Bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de CO2 reductie in onze branche worden nadrukkelijk gevraagd zich bij VOM of Vereniging ION te melden.

Foto: Vereniging ION (vertegenwoordigd door voorzitter Marijke De Vries en Directeur Egbert Stremmelaar bevestigt de samenwerking met VOM (vertegenwoordigd door voorzitter Ives De Saeger en manager Veerle Fincken) bij gastheer en VOM bestuurder Ludo Appels, zaakvoerder van Compri Coating Services (met vestigingen in BE en NL).