Op 13 november 2019 organiseert Vereniging ION weer de jaarlijkse Dag van de Oppervlakte Technologie (#DOT2019). Tijdens deze dag zal u worden bijgepraat over actuele technische thema’s voor de oppervlakte technologie branche en kunt u een bezoek brengen aan een inspirerende en/of relevante locatie. Met name de ontwikkelingen in kenniscentra die de komende jaren voor onze branche een impact hebben, worden in begrijpelijke Nederlandstalige presentaties verwoord. Het ontmoeten van collega’s (netwerken) wordt uiteraard ook gefaciliteerd.

Tijdens de Dag van de Oppervlakte Technologie vinden ook weer de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION en de verplichte updateworkshops van Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod plaats.

Deze editie zal het evenement worden gehouden op de Campus van de TU Delft. Gastheer en tevens 1 van de dagvoorzitters is prof.dr.ir. Arjan Mol (Hoogleraar Corrosie Technologie en Elektrochemie). Deelnemers aan de Dag van de Oppervlakte Technologie kunnen de dag starten met een bezoek aan het Corrosie Laboratorium van de TU Delft.

Voor het lezingenprogramma worden de komende tijd steeds een aantal bijdragen bekend gemaakt. We kunnen nu alvast aankondigen:

Gerecycled aluminium als mogelijk probleem voor de oppervlakte behandelende industrie

Vanuit de wens om materialen steeds weer te hergebruiken, worden ook de aandelen gerecycled metaal in geleverd (standaard) metaal steeds groter. De homogeniteit van metalen is daarmee niet meer gewaarborgd. Daarenboven komt het feit dat de beschikbaarheid van SVHC-stoffen aan banden wordt gelegd. Twee bewegingen die een invloed hebben op de coating(kwaliteit). Alexander Lutz (Postdoctoraal Onderzoeker) van de Vrije Universiteit Brussel zal vertellen wat de issues zijn bij het aanbrengen van een coating op gerecycled aluminium.

Corrosie onder Isolatie

Om degeneratie beter te voorspellen, problemen beter te herkennen, het best mogelijke systeem voor de toepassing te kiezen en mogelijk systemen te verbeteren heeft World Class Maintenance (WCM) een Interreg project lopen waarvoor 3 werkgroepen actief zijn. Deze werkgroepen onderzoeken de niet-destructie meetmethoden, de managementsystemen en de coatingsystemen. Naast een opsomming van best practises zullen de uitkomsten van dit project ook gebruikt worden voor de herziening van de ISO-norm 'Corrosion under Isolation', waarvoor de European Federation of Corrosion de penvoerder is. Geert Henk Wijnants (Principal Integrity Consultant) van Stork Asset Management Solutions zal vertellen over deze sluipmoordenaar voor de Nederlandse (proces) industrie.

Chroom(VI)-vrije coatingtechnologie voor de vliegtuigindustrie

Het behoeft geen toelichting dat Chroom(VI) een belangrijk thema zal zijn tijdens de Dag van de Oppervlaktetechnologie. De vliegtuigindustrie met onder andere de TU Delft en Akzo Nobel hebben veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar een Chroom(VI)-vrije coating voor de vliegtuigindustrie. Vanwege de grote risico’s en de lange doorlooptijd van goedkeuringen bleek dit een zeer intensief onderzoeksprogramma. Omdat de resultaten ook relevant zijn voor andere industrieën zal Peter Visser (Innovation Project Lead Corrosion Expertise Center) van Akzo Nobel de ontwikkelingen komen toelichten.

Zit er nog niet tussen wat u zoekt of interessant voor u is? Houd dan de website in de gaten. Daar volgen binnenkort meer bekendmakingen. In totaal zullen er 16 verschillende presentaties zijn.

Meer informatie:

https://vereniging-ion.nl/dag-van-de-oppervlaktetechnologie-2019