Vereniging ION heeft het afgelopen jaar in de Werkgroep Coatings deelgenomen in het World Class Maintenance - project Corrosie onder isolatie. De resultaten zouden in maart van dit jaar worden gepresenteerd, maar door Corona-beperkingen kon dat niet doorgaan. Om de informatie toch te delen is op 22 juni een webinar van een uur, waarbij (alvast) de high lights worden getoond.

Ageing assets is voor veel eigenaren of beheerders van (proces)installaties een belangrijk aandachtspunt. Corrosie onder isolatie is een fenomeen (ook wel sluipmoordenaar genoemd) dat zich voor een groot deel aan het zicht onttrekt. Door het zure milieu dat onder de isolatie kan ontstaan, kan corrosie wel met een factor 10 worden versneld. De effecten van deze vorm van degeneratie zijn veel inspectie en onderhoud (= kosten), en als het mis gaat zijn de gevolgen enorm voor zowel mensen alsook voor het milieu. Reden waarom dit onderwerp ook in het Topsectoren programma Safety Delta Nederland als één van de speerpunten staat benoemd.

In het World Class Maintenance-project zijn 3 werkgroepen actief geweest:

  • Werkgroep Niet-destructief onderzoek
  • Werkgroep Coatings
  • Werkgroep Risk based corrosie onder isolatie management

Deze werkgroepen hebben zich beziggehouden met het ophalen van de in de markt beschikbare informatie, en hebben op basis daarvan een risicomodel ontwikkeld waarmee een voorspelling kan worden gedaan over de noodzakelijkheid van inspectie en/of onderhoud. Dit model is een begin en zal door het invoeren van (veel) meer data verder verfijnd moeten worden. Daarom is bekendheid en draagvlak noodzakelijk. 

In het 1 uur durende webinar zal u worden meegenomen in de ontwikkeling en het gebruik van het voorspellingsmodel, zoals het nu beschikbaar is. Dit webinar is op 22 juni van 13.00 - 14.00 uur. U kunt zich aanmelden via de link: https://www.worldclassmaintenance.com/event/webinar-corrosie-onder-isolatie/