Vereniging ION is steeds bezig met onderwerpen die de ondernemers bezighouden. Uiteraard kan niet alles geregeld worden, maar op onderdelen zijn wel verbeteringen mogelijk. Vandaar dat een aantal van die onderwerpen geprogrammeerd zijn op de ION Dag voor de Ondernemer op 10 november. Uiteraard door specialisten op hun vakgebied.

Naar aanleiding van de ION Dag voor de Ondernemer zal Vereniging ION op 10 november een persbericht versturen. Het persbericht zal gaan over de effecten op onze branche ten gevolge van de hoge energieprijzen en grondstoffen schaarste.  

Zie voor het programma en opgeven: https://vereniging-ion.nl/nieuws/ion-dag-ondernemer-10-november-over-werkdruk-prijsdruk-innovatiekansen-masterclass-jos