De EPMF (European Precious Metal Federation) heeft vanuit de industrie het voortouw genomen in het traject dat momenteel onder REACH wordt doorlopen voor zilver en zilververbindingen. Op 26 mei 2020 hebben we u op deze website al ge├»nformeerd over de inventarisatie die de EPMF zou gaan uitvoeren (https://vereniging-ion.nl/european-precious-metals-federation-organiseert-webinars-over-silver-impact-assessment-conform). Namens de verenigde Europese oppervlaktebehandelende industrie is CETS ook aangesloten en vanuit Nederland wordt het project ondersteund door Vereniging ION. 

Behalve dat zilver gezien wordt als reprotoxisch, wordt het ook aangemerkt als giftig. Op zich is dat niet zo vreemd, omdat 10% van de zilververbindingen wordt gebruikt als biocide. 

Na een hele serie webinars, een inventarisatie en vele interviews is een voorlopig rapport samengesteld, waarvan de inhoud nu ter beoordeling ligt bij de stakeholders. De titel van het rapport is "Impact assessment of possible silver and silver compounds Reprotox. Cat. 1B classification". Om een indruk te geven van de reikwijdte van het rapport, maar ook over de werklast; het rapport is nu al 500 pagina's dik, met een samenvatting van 30 pagina's.

De bureaustudie onder leiding van het EPMF heeft aangetoond dat er grote gaten zitten in de onderzoeken. Deze gaten zijn vooral te kenmerken als te kleinschalige onderzoeken, onjuiste extrapolatie van onderzoeksresultaten en niet bewezen conclusies. De bevindingen zijn inmiddels aan het bevoegd gezag doorgegeven.

Ten aanzien van het belang van zilver en zilververbindingen is nagegaan welke effecten de verschillende REACH-benaderingen zouden hebben op de beschikbaarheid van de stoffen. Hierbij is vooral gekeken wat er niet meer geproduceerd zou kunnen worden, en dus ook naar de werkgelegenheidseffecten. Voor Nederland heeft Vereniging ION vooral gekeken naar de galvanische industrie, maar ook andere industrie├źn worden geraak. Denk bijvoorbeeld aan de fotogevoelige lagen op drukplaten (drukwerk - media) en de productie van printplaten en schakelmateriaal (elektronica en elektrotechnische industrie).

De onderzoeken van de gezondheidsinstituten worden verwacht in december 2020. Het definitieve rapport van de EPMF wordt in maart 2021 verwacht. Daarbij is vooralsnog alleen gekeken naar enkelvoudige blootstelling. De OECD 453 studie, betreffende gecombineerde blootstelling, zal zeker nog een jaar langer op zich laten wachten. De gehele procedure zal naar verwachting in de zomer van 2022 doorlopen zijn. 

Om niet te wachten op het rapport, maar om ook nu al aandacht te vragen voor het belang van zilver en zilververbindingen (meestal intermediates), zullen een aantal representatieve bedrijven worden benaderd om een filmpje van 1 minuut op te nemen met daarin hun proces en de toepassing. Ook vanuit Nederland zal een bijdrage worden geleverd. Daarnaast worden een aantal toepassingen van zilver en zilververbindingen in onze industrie beschreven in kennisartikelen, die deels ook in vakblad OT verschenen zijn (zie onder andere https://vereniging-ion.nl/succesvol-lastige-producten-galvaniseren-zilver).

Mocht u ook zilver of zilververbindingen in uw bedrijf verbruiken, laat het Vereniging ION dan even weten (stremmelaar@vereniging-ion.nl). Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we de impact van de beperkingen kunnen inschatten, en hoe gefundeerder we de effecten van de beperkingen van deze stof kunnen uitdragen. 

Overigens blijft ook hier het credo, vervangen als het kan, maar autoriseren als het moet en veilig kan.