Vanuit de Green Deal volgt een nieuw Circular Economy Action Plan. Dat CEAP beschrijft 35 acties die nodig zijn om de doelstellingen van de EU Green Deal te bereiken. Een van de acties is het Sustainable Product Policy Framework. Dat betekent eigenlijk: maak duurzame producten in de EU de standaard. In 2021 zal dat leiden tot wetgeving die de ontwikkelingen, of zo u wil innovaties, de gewenste richting uit duwen.

De reden dat vooral ingezet wordt op innovaties of product verbeteringen is dat bij meer dan 80% van de producten de milieu impact van een product bepaald wordt in de ontwikkelfase. Denk hierbij aan een product dat te snel kapot gaat, niet energie zuinig is, bestaat uit niet herbruikbare onderdelen, niet is te repareren en/of aan het einde van de levensduur een  bovenmatige afvalbelasting geeft.

Om inzicht te krijgen in wat, waar in de productieketen gebeurt, wordt nu gewerkt aan een Digitaal Product Paspoort (DPP). Denk hierbij aan een stofzuiger, koelkast, batterij, brievenbusklep of welk ander voorwerp dan ook. Vanaf het moment dat een waarde aan de productie wordt toegevoegd, wordt dat (digitaal) vastgelegd. Dus dat betekent dat (de hoeveelheid) grondstoffen, bewerkingen, toevoegingen en ook coatings (eventuele SVHC stoffen) volledig transparant en traceerbaar worden. Op het moment dat een product dan aan het einde van zijn leven is, is eenvoudig terug te herleiden hoe er gehandeld moet gaan worden.

Op het eerste gezicht lijkt dit weer extra (administratief) werk, en dat zal het ook zijn. Toch kan het ook voordelen bieden. Een voorbeeld uit de coating industrie:

Momenteel is in Europa een werkgroep actief met de naam Secondary Aluminium, of te wel gerecycled aluminium. Deze werkgroep bestaat uit de aluminium basisindustrie, aluminium verwerkers, montage bedrijven, coaters, universiteiten en brancheverenigingen. Ook Qualicoat, Qualanod en ION zijn aangesloten. Grote probleem is namelijk dat aluminium coating systemen zijn geoptimaliseerd voor een specifieke aluminium samenstelling, bijvoorbeeld de EN-AW6060. Als daar ineens veel meer koper (Cu) inzit, dan is de hechting van de coating (poeder of natlak) (mogelijk) een probleem en als daar ineens veel meer silicium (Si) inzit, dan is (mogelijk) anodiseren een probleem. Het is dus zaak goed te weten welke sporen er extra in aluminium komen door toevoeging van reeds gebruikt aluminium. Dat kan door metallurgisch in te grijpen (neutraliseren van sporen) of door reeds bij de inzameling van materiaal rekening te houden met deze problematiek. Zo mogen aluminium koffie-cupjes niet in de supply chain van kozijnen komen. De consequentie is dat er aan de voorkant gescheiden ingezameld of in de keten gesepareerd moet worden. Hoe de oplossing ook wordt, voor de coater is het noodzakelijk te weten wat de samenstelling van het aluminium is, en dat kan vastgelegd zijn in het DPP.

Op dit moment loopt de publieke consultatie, en daarom zijn er veel mensen mee bezig. En dat het leeft mag ook duidelijk zijn. Afgelopen week was er een online vergadering waaraan 150 personen deelnamen. De publieke consultatie loopt nog tot 9 juni. Als alles volgens planning verloopt, dan zal de EC aan het einde van dit jaar een beslissing nemen over invoering.

Uiteraard zijn er nog veel haken en ogen. De brancheverenigingen proberen die nu in kaart te brengen en deze tijdens de publieke consultatie in te dienen. Mochten er zaken zijn die u in wil brengen, laat het ION dan even weten. Dan kunnen we dat meenemen.