Zilver wordt op veel plaatsen gebruikt. Maar zilver wordt ook verondersteld CMR-eigenschappen te hebben (cat. 1B). Conform REACH wordt dus een zilver impact assessment gedaan. Om de impact van een restrictie op zilver te bepalen organiseert de EPMF een aantal webinars die door belanghebbenden kunnen worden gevolgd.

Een stof wordt onder REACH aangemerkt met categorie 1B als op basis van dierproeven wordt verondersteld dat een stof carcinogeen, mutageen of reprotoxisch (CMR) is voor mensen. Zilver wordt naar verwachting in die categorie ingedeeld, en daarom moet conform de procedure van REACH ook een impact assessment worden gedaan. Omdat zilver op veel plaatsen voorkomt, en op al die plaatsen een eigen toepassingsreden heeft, zijn er verschillende webinars. Deze zijn:

  • Silver IA - Electronics chapter webinar, Tue, Jun 9, 2020 3:30 PM - 5:00 PM (CEST)
  • Silver IA - Aerospace chapter webinar, Mon, Jun 15, 2020 10:00 AM - 11:30 AM (CEST)
  • Silver IA - Photographics chapter webinar - Mon, Jun 22, 2020 2:00 PM - 3:30 PM (CEST)
  • Silver IA - Medical chapter webinar- Wed, Jul 1, 2020 2:00 PM - 3:30 PM (CEST)
  • Silver IA - Jewellery chapter webinar - Mon, Jul 6, 2020 10:00 AM - 11:30 AM (CEST)
  • Silver IA - Cosmetics chapter webinar - Mon, Jul 13, 2020 10:00 AM - 11:30 AM (CEST)
  • Silver IA - Draft report - Tue, Aug 4, 2020 2:00 PM - 4:00 PM (CEST)

Bent u belanghebbende en wilt u zich opgeven voor één of meerdere van de webinars, dan kan dat via de link: https://form.jotform.com/201403816608349.

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat CETS (ook namens Vereniging ION) participeert in de werkgroep, die nagaat welke belangen de industrie heeft ten aanzien van het gebruik van zilver, en wat de consequenties zijn van een eventuele restrictie van zilver op de (oppervlaktebehandelende) industrie.