Het gezamenlijke event van Vereniging ION en VOM uit België  "Let’s go sustainable together” op 7 oktober 2022 was een groot succes! Inspiratie en oplossingen voor de oppervlaktebehandelende industrie werden op diverse manieren gepresenteerd. In totaal waren er maar liefst 15 sprekers/presentaties. En de opkomst was in Nederland én België bijna 100%. 

Het thema ‘duurzaamheid’ sluit heel goed aan bij de dagelijkse beleving van vele ondernemers in onze branche. Dat bleek niet alleen uit de hoge opkomst voor dit event. De vragen na afloop van de presentaties waren eveneens zeer talrijk. De uitdagingen vanwege de energietransitie zijn groot. In de presentaties werden meerdere oplossingen en kansen aangereikt, zoals wat houdt 'Fit for 55" in, hoe kan er invulling gegeven worden aan de veranderde wet- en regelgeving en hoe pak je een toekomstgericht chemisch voorbehandelingsproces aan qua kwaliteit en duurzaamheid aan. De toelichting op duurzaam ondernemerschap in Burgers' Zoo had veel overeenkomsten met onze branche. 

Tijdens de pauze werd er onderling veel informatie uitgewisseld en kennis gedeeld. Wat een dynamiek! Mede omdat ook met de collega’s in België, via live gestreamde presentaties, contact kon worden gelegd en presentaties gevolgd.

Na afloop werd er flink genetwerkt. Al met al een geslaagd event, dat het zeker waard is te worden opgevolgd!

Een quote van een deelnemer: “Het was fijn om zoveel collega’s weer te kunnen zien en spreken. ION op zijn best!”

q
Presentatie in Nederland

 

f
Streaming met België

Vereniging ION en VOM willen de leden voorzien van een vervolg op het thema van dit event. Wij gaan dit met z’n allen doen! Op het event is een vragenlijst uitgereikt, om uw behoeften en meningen te peilen, zodat wij als verenigingen daarop aan kunnen sluiten. Voor degenen die dat formulier nog niet hebben ingevuld, verzoeken wij dat alsnog te doen klik hier voor het formulier. Op voorhand veel dank daarvoor. Op basis van de door u aangereikte informatie en thema’s, voorzien wij een vervolg op dit duurzame event, tijdens de MES, medio juni 2023. U zult daar zo snel mogelijk nader over worden geïnformeerd. 

In ons vakblad OT staan we in het novembernummer uitgebreid stil bij dit event, met interviews, foto’s en achtergrondinformatie. Mis het niet!