Tijdens een recent overleg met de overheid bleek dat Nederland, als kartrekker in het PFAS dossier, een expert groep "Essential Uses" had samengesteld om te bepalen waar toepassing van PFAS noodzakelijk is. Helaas bleek er geen vertegenwoordiger uit de oppervlaktebehandelende branche aangesloten te zijn. Na gesprekken is deze omissie rechtgezet.

Nederland werkt samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden aan een voorstel voor een Europees verbod op PFAS. Zo'n verbod wordt ook wel restrictie genoemd. De landen maken dit restrictievoorstel om de risico’s van de stoffen voor mens en milieu te beperken. Het voorstel richt zich op de hele groep van PFAS-stoffen om vervanging van de ene PFAS door een andere te voorkomen. De streefdatum voor een restrictie is 2024. 

Doel van het restrictievoorstel is uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen. Voor een goed restrictievoorstel is het belangrijk om over zoveel mogelijk informatie te beschikken. In mei 2020 zijn bedrijven en stakeholders uitgenodigd om informatie over de gevaareigenschappen en het gebruik van PFAS in te sturen. Vereniging ION heeft hier voor de oppervlaktebehandelende branche informatie aangeleverd. Op dit moment behandelen de (overheids)organisaties die werken aan het voorstel die informatie. Het is een lang en intensief traject om te komen tot een gedegen en uitvoerbaar voorstel. Daarom zijn de diverse vakgebieden (industrie sectoren) toegewezen aan verschillende landen. Voor de oppervlaktebehandelende industrie zorgt de Duitse overheid voor een dossier. 

Vanwege de complexiteit en de veelzijdigheid van de stof wordt ook gekeken naar toepassingen die essentieel zijn. Dat zijn toepassingen die noodzakelijk zijn, en waarvoor (nog) geen toepasbaar alternatief is. Om de essentiële toepassingen te bepalen is onder leiding van het RIVM een internationale expertgroep opgericht. 

Tijdens een recente bespreking met de Nederlandse overheid bleek er geen vertegenwoordiger van de oppervlaktebehandelende branche deel uit te maken van deze expertgroep. Door de veelheid aan toepassingen van galvanoprocessen op producten die onmisbaar zijn, leek dit een omissie. Omdat het vakgebied oppervlaktetechnologie door de Duitse overheid wordt waargenomen, leek een Duitse vertegenwoordiger van de oppervlaktebehandelende branche een wenselijke keuze. Op verzoek van Vereniging ION is inmiddels Dr. Malte Zimmer tot de expertgroep "Essential Uses PFAS" toegetreden. Malte Zimmer is directeur van het Duitse ZVO (Zentalverband Oberflächetechnik), vicepresident van CETS en bijzonder goed bekend met galvanoprocessen. 

Ter informatie: in de Europese oppervlaktebehandelende branche wordt jaarlijks 300 - 500 kg PFAS verbruikt. Uit fabrikantsproeven blijkt dat deze hoeveelheid (nagenoeg) volledig via het (SVHC) afval wordt afgevoerd ter verwerking en niet in het milieu komt. Door oversleep kunnen er in werkelijkheid mogelijk wel zeer beperkte hoeveelheden in het milieu terechtkomen, maar deze hoeveelheden zijn zo klein dat ze niet meetbaar zijn.

Meer informatie over PFAS is te vinden via de link: https://www.rivm.nl/pfas/vraag-antwoord#restrictiedossier.

Zie ook het nieuwsitem van 22 april 2020: https://vereniging-ion.nl/nederland-kartrekker-europees-pfas-verbod-betekent-oppervlaktebehandelende-branche