Omdat de term hard-anodiseren geen eenduidig begrip is, heeft de Vakgroep Anodiseren van Vereniging ION een factsheet ontwikkeld, die ook voor de klanten van de leden goed leesbaar is. In deze factsheet worden op eenvoudige wijze de verschillende processen en de te verwachten resultaten beschreven. Daar de inhoud voor zichzelf spreekt, wordt u voor meer informative verwezen naar de factsheet. Deze is te downloaden bij 'Kenniscentrum - Downloads' en onder aan dit bericht.