Deze zomer hebben FME, Koninklijke Metaalunie en Vereniging ION een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie vanwege autorisatie Chroom VI. De autorisatie van Chroom VI vormt de eerste grote test van dit onderdeel van REACH. Uit onderzoek van Panteia, in opdracht van de branches, blijkt een verlies van 100.000 banen bij een autorisatieperiode van 7 jaar en bij een periode van slechts 4 jaar een verlies van 300.000 banen.  Het Europees Chemie Agentschap ECHA heeft FME, Koninklijke Metaalunie en Vereniging ION uitgenodigd om het rapport op 28 September te komen toelichten.

Voorlopig resultaat
Het gesprek heeft een aantal zaken opgeleverd. De branches hebben ECHA uitgelegd hoe bedrijven en hun klanten reageren op dit soort Europese wet- en regelgeving en waarom bedrijven zich zorgen maken over: omzetverlies, verplaatsing van bedrijvigheid uit Europa en onzekerheid van klanten. ECHA heeft veel informatie verstrekt over de procedure en welke eisen er wel en niet worden gesteld aan de aanvragers van autorisatie en hoe een herbeoordeling eruit kan zien. ECHA en de branches zijn het niet eens geworden over de impact van Chroom VI autorisatie op Europese bedrijven. ECHA denkt dat het verlies aan werkgelegenheid veel lager zal zijn.

Het gesprek heeft geleid tot twee concrete afspraken.

  • in december wordt een bijeenkomst in Nederland georganiseerd waarbij ECHA voorlichting zal geven over het autorisatieproces.
  • Branches en ECHA zullen een aantal aanbevelingen opstellen die worden gebruikt voor verbetering van het autorisatieproces

Formeel ECHA advies aan EU commissie ingediend
ECHA heeft recent een grote groep autorisatieaanvragen van een advies voorzien en aan de Europese Commissie gestuurd. Het gaat om 61 aanvragen inclusief de aanvraag van het grootste consortium CTAC sub.  https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-recommends-authorising-critical-continued-uses-of-chromium-trioxide-under-strict-conditions 

Lobby verschuift naar Brussel
Nu het proces verschuift van ECHA in Finland naar de Europese Commissie in Brussel, zullen de drie branches ook daar opnieuw aandacht vragen voor de problematiek rond Chroom VI. Het devies van de branches blijft vooralsnog ongewijzigd: vervangen waar het kan, autoriseren (met aanvaardbare termijnen) waar het moet.