Op 17 januari 2018 vond de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van Vereniging ION plaats in het pand van de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. Ook dit jaar was bewust gekozen voor een koppeling van de Nieuwjaarsbijeenkomst met de Week van de Circulaire Economie.

Na de ontvangst met koffie/thee opende Rik van Thiel (voorzitter Vereniging ION) de middag met een pleidooi voor samenwerken in het algemeen en samenwerking binnen de branche in het bijzonder. Ook de resultaten van Vereniging ION van het afgelopen jaar werden kort gememoreerd.

Aansluitend vertelde Fried Kaanen (voorzitter Koninklijke Metaalunie en voorzitter Tafel Maakindustrie - Transitieagenda's) dat in 2050 Nederland een 100% circulaire en duurzame economie moet hebben. Dat is nog maar 32 jaar vanaf nu. Op verzoek van de regering zijn er in 2017 vijf Tafels ingericht, die moeten nadenken over de mogelijkheden tot implementatie van het gedachtengoed van de Circulaire Economie. Één van die Tafels, de Tafel Maakindustrie, is voor de achterban van Vereniging ION heel relevant en vandaar dat door de voorzitter van die Tafel werd verteld hoe de agenda tot stand was gekomen en wat de transitieagenda betekent voor de oppervlaktebehandelende industrie. Helaas bleek de presentatie geen panklaar receptenboek of handboek transitie. De agenda werd beschreven als het einde van het begin. Nu moeten we ermee aan het werk.  

Tot slot vertelde Egbert Stremmelaar (directeur Vereniging ION) hoe de structuur en communicatie van Vereniging ION in 2018/2019 zal gaan wijzigen. Op grond van de uitkomst van een ledenonderzoek en aansluitend de bestuursbesluiten zal de veranderende wereld om ons heen gaan ervaren dat Vereniging ION meeveranderd.

Aansluitend was er een geanimeerde netwerkborrel waar een grote groep leden en andere belangstellingen in een gezellige sfeer met elkaar konden bijpraten.

Mocht u deze activiteit gemist hebben; de volgende activiteit is de ION Dag voor de Ondernemer op 11 april.

Tijdens deze bijeenkomst is het project 'Kunstenaar in de oppervlaktetechnologie, editie 2016/2017', met Marcel Bastiaans afgesloten. Op 11 april zal de nieuwe kunstenaar in de oppervlaktetechnologie, editie 2018/2019, bekend worden gemaakt.