De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpt organisaties kosteloos bij de subsidieaanvraag voor financiering van onderzoek en ontwikkeling. Een deel van de kosten voor innovatieve activiteiten, zoals ontwikkeling van producten, machines, apparaten en procedés, kan namelijk in aanmerking komen voor deze WBSO-subsidieregeling.

Kan ik WBSO aanvragen?
Met de quickscan kunnen geïnteresseerden snel een indicatie krijgen of zij aan de voorwaarden voldoen. Ook organiseert RVO.nl regelmatig workshops om te helpen de aanvraag voor te bereiden. Zie de agenda van RVO wanneer deze workshops plaatsvinden.

Intermediair
De aanvrager blijft wel altijd zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en de verplichtingen. Het is ook mogelijk om een intermediair in te schakelen om de WBSO-aanvraag voor te bereiden, in te dienen en de verdere correspondentie te laten voeren, maar daar zijn kosten aan verbonden. De intermediair heeft dan een machtiging nodig om namens een organisatie op te treden.

Aandachtspunten
Enkele aandachtspunten voor aanvragers:

  • Op de pagina www.rvo.nl/wbso staat alle benodigde informatie. RVO.nl is te bereiken op 088 - 042 42 42.
  • Kiest u voor een intermediair, let er dan op dat die uw vakgebied kent en laat hem ook andere ondersteuningsmogelijkheden onderzoeken. Spreek goed af welke diensten de intermediair tegen welke prijs levert en leg dit schriftelijk vast. Denk aan het indienen, de correspondentie gedurende de looptijd en de ondersteuning bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Houd er rekening mee dat u een groot deel van de aanvraag zelf moet voorbereiden, ook als u een intermediair inschakelt.
  • Sommige subsidieadviesbureaus werken op basis van no cure no pay, waarbij ze een percentage van de WBSO-toekenning ontvangen. Soms is het mogelijk een uurtarief of een vast factuurbedrag af te spreken. De advieskosten zijn doorgaans 5 tot 15 procent van het bedrag dat u aanvraagt. Houd goed in de gaten op welk tijdstip u de factuur moet betalen, want soms is dit vóór u de subsidievergoeding binnen heeft.
  • Schat de vergoeding niet te hoog in. Ga uit van werkelijk te verwachten kosten en te realiseren plannen. Dit is vooral belangrijk bij een 'no-cure no-pay'-afspraak over een percentage van de toekenning. Dat percentage kan namelijk hoger zijn dan het definitieve WBSO-voordeel. Omdat intermediairs facturen vaststellen op basis van een toekenning en niet op basis van het definitieve WBSO-voordeel, neigen zij soms tot een hogere inschatting van de projectkosten.
  • Besteed aandacht aan het bewaken van de vertrouwelijkheid en kennisbescherming van uw project en aan de administratieve vereisten.
  • Afspraken voor lange of onbepaalde tijd kunt u mogelijk niet of moeilijk opzeggen. U kunt ervoor kiezen eerst afspraken te maken voor een korte periode, zodat u na afloop van een opdracht niet vastzit aan één bureau. Let er op dat in de voorwaarden geen bepaling staat dat u het adviesbureau een vergoeding moet betalen voor WBSO of andere subsidies die u zonder hen aanvraagt.
  • Als een intermediair namens u een WBSO-aanvraag indient, moet hij beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/wel-geen-intermediair-bij-aanvraag-wbso-subsidie