Ook de brancheverenigingen staan voor een goed milieu en voor veilige arbeidsomstandigheden. Hierover is (nog steeds) veel onduidelijkheid en onzekerheid bij diverse (politieke) stakeholders. Mede dankzij een intensieve informatiecampagne van de brancheverenigingen lijkt het goede nieuws dat er blijkbaar in de web REACH-commissie vergadering van 13 mei 2020 een gekwalificeerde meerderheid zou zijn geweest ten gunste van het nieuwe voorgestelde CTACSub-autorisatiebesluit van de Commissie. 

Helaas heeft de Commissie echter besloten niet onmiddellijk na de vergadering van de web REACH-commissie over te gaan tot de vereiste schriftelijke stemming (15 dagen), omdat zij begin vorige week een informele mededeling van een staflid van het Europees Parlement had ontvangen dat het Parlement het initiatief zou nemen tot een resolutie tegen het ontwerp-autorisatiebesluit van ReachLaw (dat eveneens op de agenda stond van de vergadering van het REACH-comité van 13 mei, en dat een upstream AfA is vergelijkbaar met CTACSub en gebaseerd op dezelfde gegevens). Als gevolg van deze informatie heeft DG Grow deze kwestie opnieuw ter raadpleging voorgelegd aan hun commissaris en zijn kabinet, die op hun beurt zullen moeten overleggen met de milieucommissaris en zijn kabinet. Dit betekent natuurlijk - zelfs als de Commissie haar eerdere standpunt zou behouden - dat er nog een vertraging zal zijn, ook voor CTACSub, die kan variëren van vier weken tot enkele maanden, zo niet meer (vorig jaar kostte de Commissie 14 maanden om met een nieuwe tekst te komen na de EP-resolutie tegen CTACSub en de zaak van de Rekenkamer). Ter informatie: de volgende REACH-commissievergaderingen worden gehouden (mocht er nog een discussie nodig zijn) op 23 juni en 7 juli.

Het gevolg is naast uitstel ook een verdere voortduring van de onzekerheid over de toekomst van de beschikbaarheid van deze technologie. Een technologie waar voor veel toepassingen nog geen alternatief beschikbaar is en die belangrijk is voor de (maak)industrie. Daarom zullen de brancheverenigingen opnieuw contact opnemen met de twee commissarissen, aangezien zij nu verantwoordelijk zijn voor eventuele verdere vertraging. 

In de tussentijd zullen we proberen u op de hoogte te houden van wat er in het Europees Parlement gebeurd.