De aanwezigen zullen met tevredenheid terugkijken op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Vereniging ION, die op 17 januari plaatsvond. Er werd veel informatie gegeven over de kansen voor oppervlaktebehandelaars op het gebied van de circulaire economie. En zoals altijd was er ruime gelegenheid om bestaande contacten te verstevigen, nieuwe contacten te leggen en ditmaal om voorzitter Rik van Thiel te feliciteren met zijn verjaardag. Ook werd er gezamenlijk een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.

De aandacht voor de circulaire economie is gebaseerd op de vaststelling dat grondstoffen opraken en dat de leefomgeving verontreinigd raakt. Op de bijeenkomst werden twee korte films vertoond over nut en noodzaak van circulair ondernemen en over de kansen die er op dat gebied zijn voor mkb-ondernemers. Ook werd er ingegaan op de vraag hoe je als bedrijf geld kan verdienen met circulair ondernemen. Er moet gedacht worden in productie- en gebruikcycli en men moet open staan voor “nieuwe denkpaden” om de mogelijkheden van circulariteit te ontdekken en in praktijk te brengen. Dat is niet alleen goed voor de aarde, maar ook voor de portemonnee. Vereniging ION zit in de werkgroep Circulaire Metaalketen die hieraan werkt.

Ook was er veel belangstelling voor de presentatie van Cécile van Oppen. Ze werkt voor Copper8 waar zij met haar collega’s werkt aan versnelling van de circulaire economie. Zij is een voorbeeld voor de nieuwe generatiedenkers op het gebied van duurzaamheid. Onder de noemer Circulaire Business Modellen toonde ze aan dat duurzaamheid meer is dan een technische opgave. De procesmatige en financiële kant zijn minstens net zo belangrijk. Die benadering hanteert zij ook samen met haar collega’s van Copper8 bij haar baanbrekende projecten. Samenwerking binnen én tussen disciplines staat daarin altijd centraal. De technische cirkel werkt samen met de organisatorische cirkel en dit wordt gestimuleerd door economische impulsen. Vervolgens ging zij in op verschillende aanpakken om de circulaire economie in praktijk te brengen.

Daarna was het tijd voor de borrel en om elkaar gezellig te ontmoeten.

Hieronder treft u enkele links naar filmpjes over de Circulaire Metaalketen.