Op 5 maart 2015 heeft Vereniging ION (namens Metaalunie) als lid van Orgalime deelgenomen aan een gesprek met mevrouw Anna Borrás van het EC DG Growth (Internal Market, Industry, Entrepeneurship and SME’s). Met mevrouw Borrás is het gesprek aangegaan om REACH te vereenvoudigen en om betere kaders te geven aan de uitvoering. Uiteraard zonder dat geweld wordt aangedaan aan de uitgangspunten van REACH; bescherming van mens en milieu (beheersen van risico’s en uiteindelijk vervangen van gevaarlijke stoffen). Er is uitgebreid gesproken over hoe deze uitgangspunten vertaald kunnen worden naar uitvoerbare implementatie, gedragenheid door de ondernemers en continuïteit voor bedrijven. Ook is gesproken over de problematiek rond reservedelen. Zoals tijdens de Themabijeenkomst Wet- en Regelgeving in januari 2015 al aangegeven, is de huidige commissie zeer realistisch bezig met de uitvoering van de richtlijn en graag met het bedrijfsleven in gesprek. Voor leden is een verslag beschikbaar in de ledenportal op de website.