Op 21 september 2017 was de sunset date voor Chroomtrioxide. De sunset date is gepasseerd zonder een besluit van de Europese Commissie aangaande het verlenen van autorisaties. De betekenis hiervan was onduidelijk, maar hier heeft Vereniging ION in de media en op deze website al informatie over gegeven (https://vereniging-ion.nl/onduidelijkheid-over-sunset-date-chroomvi-21-09-2017).

De autorisatieaanvraag van CTACSub is door de commissie terugverwezen naar ECHA (RAC en SEAC) en zal naar verwachting pas in de vergadering van oktober behandeld worden. Een beslissing voor het einde van 2017 wordt dan ook niet meer verwacht.

Omdat de 7 aanvragers van de autorisatie van CTACSub 100% van de markt in Europa afdekken, zal het gebruik binnen elk bedrijf afgedekt zijn als het proces binnen de huidige aanvraag van CTACSub is beschreven. CTACSub heeft hiervoor een praktische handleiding gemaakt die via de bijgaande link is te benaderen (http://www.jonesdayreach.com/SitePages/Home.aspx). Dit kan na een beslissing van de Europese Commissie overigens anders zijn, dus hou de website van Vereniging ION in de gaten.

Vereniging ION maakt u erop attent dat behalve de benodigde autorisatie van Chroomtrioxide, een bedrijf ook moet voldoen aan de regelgeving die geldt voor arbeidsveiligheid in relatie tot gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen. Voor Chroomtrioxide is de toegestane limiet sinds 1 maart 2017 maximaal 1µg/m3. Daarom blijft Vereniging ION werken aan het zoveel mogelijk vervangen van gevaarlijke stoffen. Dus vervangen als het kan en autoriseren als het moet. Een artikel hierover is recent verschenen op Inspectie Focus (https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/).