In Blerick heeft bij een oppervlaktebehandelingsbedrijf een grote brand gewoed die behalve een grote impact voor het bedrijf, ook effect had op de omgeving vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Voor Vereniging ION is het verantwoord (zo veilig mogelijk) gebruik maken van gevaarlijke stoffen een belangrijk thema. Vandaar dat zowel vanuit het oogpunt van werknemersveiligheid, alsook vanuit het oogpunt van milieu/omgevingsveiligheid er veel aandacht is voor gevaarlijke stoffen. Om de bedrijven zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen met adviezen werkt Vereniging ION nauw samen met specialisten, waaronder Veiligheid Voorop.

Voor de berichtgeving over de brand en de effecten van de brand voor de omgeving verwijzen wij naar het artikel van De Limburger. Bron en volledig artikel: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180807_00070289/grote-brand-venlo-lichte-concentratie-zwavelzuurdioxide-gemeten-in-de-omgeving