Op woensdagmiddag 19 september 2018 moest in Nieuwegein de grote zaal ingezet worden om alle belangstellenden voor het zeer actuele onderwerp een plaatsje te geven. Op grond van de ontwikkelingen en gesprekken van de afgelopen 3 jaar heeft Vereniging ION een 'Stand van zaken veilig werken' ontwikkeld, die zoveel mogelijk met Inspectie SZW is afgestemd. Hoewel we nog lang niet klaar zijn, omdat de kennisontwikkeling bij alle stakeholders nog volop gaande is, bleek het gewenst om de achterban te informeren over de inzichten tot nu toe en de acties die de komende tijd zijn voorzien. Een belangrijk doel was vooral inzicht geven in de acties die bedrijven moeten doen om hun medewerkers maximaal te beschermen tegen blootstelling.

De basis voor de inzichten zijn uiteraard de nu actuele wet- en regelgeving en de wens/eis om blootstelling van mensen aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Op het onderwerp ligt een grote lading, omdat de vermeende werkelijkheid toch veelal gedomineerd wordt door het beeld dat in de media is ontstaan door blootstelling bij defensie en bij Nedtrain aan Chroom(VI). Vereniging ION is van mening dat bij het professioneel gebruik van SVHC/CMR-stoffen in een bedrijfsomgeving (intermediate) er geen blootstelling hoeft plaats te vinden als iedereen zich aan de veilige werkwijzen houdt. Voor de goede orde: het grootste deel van de SVHC/CMR-stoffen die in de branche gebruikt worden zijn processtoffen (intermediates), en komen niet in het eindproduct voor.

De ontwikkeling van veilige werkwijzen is een traject van kennis vergaren, inzicht verwerven, acties definiëren en controle mechanismes inzetten. Vereniging ION heeft zich de afgelopen jaren proactief ingezet om de ontwikkeling van veilige werkwijzen te ondersteunen en daar waar nodig zelfs te initiëren.

De middag werd afgetrapt door Robert Leusink van Ovako. Een van de bedrijven die door het kenniscentrum van Inspectie SZW werd bezocht. Hij verwoorde zijn visie op het bezoek aan Ovako dat plaatsvond in een reeks van bezoeken, die door Vereniging ION waren georganiseerd om ervoor te zorgen dat Inspectie SZW kennis kon nemen van de actuele stand van zaken in de branche en waar Vereniging ION kon toetsen of de voorgestelde werkwijzen zouden voldoen aan de verwachtingen van Inspectie SZW. Vooral de open communicatie en constructieve wijze van samenwerken werden door Robert als positief ervaren.

Daarna werden de inzichten door Vereniging ION gedeeld. In de vorm van een PowerPoint-presentatie, waarin relevante links naar diverse bronnen zijn opgenomen, werden de volgende onderwerpen besproken:

  • Hoe zijn we hier gekomen - tijdlijn;
  • Een impressie van de resultaten bij de bezochte bedrijven;
  • Over welke stoffen gaat het en wat is de relatie met 5xbeter/andere systemen;
  • Welke positie neemt Inspectie SZW is;
  • Wat zijn/waren de acties van Vereniging ION;
  • Wat gaat Inspectie SZW u vragen bij de volgende inspectie;
  • Vragen/discussie in het bijzijn van alle bezochte bedrijven.

De PowerPoint-presentatie en een opsomming van de vele vragen is vanaf week 39 te vinden in het ledengedeelte van de website.