Handreiking 'Veilig doorwerken in het MKB-metaal en de technologische industrie'

Om veilig samen te werken in de periode dat het Coronavirus heerst, nemen bedrijven maatregelen die ervoor zorgen dat de gezondheid van medewerkers zo goed mogelijk wordt beschermd tegen het Coronavirus. Deze maatregelen zijn opgesteld door de FME en de Koninklijke Metaalunie en zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Deze handreiking is onder andere te bereiken via de link: https://metaalunie.nl/Corona/Handreiking.

Ondernemersmanifest 'Overleven en vernieuwen'

Op 6 mei 2020 was Hans Biesheuvel te gast in het Torentje om het ONL Ondernemersmanifest ‘Overleven en vernieuwen’ aan minister president (MP) Rutte te presenteren en toe te lichten. ONL formuleert in dit manifest concrete voorstellen voor het opstarten van de economie. Een routekaart met adviezen aan het kabinet om Nederland toekomst- en handelingsperspectief te bieden.

Het ondernemersmanifest was ook onderwerp in de televisie-uitzending van Een Vandaag om 18.15 uur op NPO1.

Overleven en vernieuwen

Ondernemers moeten op dit moment overleven en vernieuwen. De economische ontwikkelingen als gevolg van het Coronavirus vragen om visie, daadkracht, coördinatie en solidariteit van ons kabinet. Maar de communicatie vanuit de Overheid richting ondernemers was vanaf 21 april 2020 erg onduidelijk. Met dit manifest nodigen wij de overheid uit om krachten te bundelen. Eerst samen de focus op overleven, daarna op vernieuwen.

Extra kleur in het overheidspalet

In het manifest doen we bijna dertig concrete voorstellen voor een intelligente open-up van de economie. In het voorwoord stelt ondernemer Arko van Brakel: ‘Het is logisch dat ondernemers bijdragen aan het oplossen van de economische en bedrijfsmatige aspecten van het 'wicked problem' dat het Coronavirus in Nederland heeft gecreëerd. Een extra kleur in het palet van onze overheid.’

Focus op wat wél kan

Over één ding is iedereen het eens: de economie komt niet aan de praat door te focussen op wat niet kan. Enkele voorstellen uit het manifest op een rij:

  • Stel een Economic Board Nederland aan waarin mkb, nadrukkelijk ondernemers en familiebedrijven vertegenwoordigd zijn, dat het kabinet adviseert over ondernemersbeleid
  • Verleng en verscherp de steunmaatregelen en maak ze recessiebestendig
  • Pas loon- en omzetbelastingen tijdelijk aan
  • Introduceer omzetafhankelijke zakelijke huurovereenkomsten
  • Houd scherpe focus op de mix van liquiditeit en solvabiliteit
  • Benut menselijk kapitaal slimmer, versoepel de Wet arbeidsmarkt in balans
  • Werk toe naar een nieuw, innovatief sociaal akkoord

Download het volledige manifest op de website van ONL: www.onl.nl/routekaart

NB: Vereniging ION is vriend (lid) van ONL en ondersteunt de initiatieven van ONL actief.