De cursusorganisatie van Vereniging ION is wederom met glans geslaagd voor de hercertificeringsaudit ISO9001:2015, die op 20 mei door TUV Reinland is uitgevoerd. Na een lange dag, waar geen steen onaangeraakt bleef, kon de balans opgemaakt worden met slechts één kleine onvolkomenheid is de hercertificering een feit.

Volgens de norm ben je als organisatie verplicht periodiek een interne audit uit te voeren om vast te stellen dat het kwaliteitsborgingsysteem aan de verwachtingen voldoet. Omdat de cursus-organisatie van Vereniging ION uit een relatief kleine groep medewerkers bestaat en de lijnen erg kort zijn, is de behoefte om een interne audit te organiseren niet echt aanwezig om tot verbeteringen te komen. De norm eist nu eenmaal dat je interne audits uitvoert, dus is een zogenaamde oorzaakanalyse gemaakt en zijn de correctieve maatregelen genomen. Dit was voor de auditor voldoende om de cursusorganisatie van Vereniging ION weer voor twee jaar van het begeerde certificaat te voorzien.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van Vereniging ION in het dagelijks functioneren van de organisatie. Het is dan ook fijn om te zien dat zonder een bijzondere voorbereiding de auditor tot dezelfde conclusie komt. In de komende periode zal het kwaliteitsborgingsysteem worden aangepast aan de introductie van de nieuwe digitale leeromgeving die nu wordt ingericht en gevolgen zal hebben voor de procedures binnen het cursussecretariaat.

Het behalen van het certificaat is een bevestiging dat we de dingen goed doen, maar is voor ons geen doel op zich, het belangrijkste blijft de kwaliteit van de dienstverlening aan de branche.