Bericht van CTAC Sub

We komen terug op onze CTACSub-communicatie van 30 maart 2020 met een oproep voor informatie van downstreamgebruikers van gebruik 3 (functionele laag met decoratief karakter), om zich aan te melden in een enquêtetool die wordt beheerd door onze consultants Ramboll, die downstreamgebruikersinformatie verzamelt over hun inspanningen met betrekking tot vervanging van chroomtrioxide voor dit specifieke gebruik. Deze informatie zal worden samengevoegd in een vervangingsplan dat uiterlijk op 24 augustus 2020 bij de Europese Commissie moet worden ingediend. Mocht het vervangingsplan niet bevredigend zijn, dan zal de Commissie de autorisatie voor gebruik 3 afwijzen.

We merken nogmaals op dat downstreamgebruikers, die zich niet aanmelden en geen uitgebreide informatie via de Ramboll-enquête aanleveren, na 24 augustus 2020 geen chroomtrioxide mogen verwachten. Alle downstreamgebruikers die de vragenlijst volledig invullen, ontvangen eind mei 2020 een certificaat van Ramboll dat ze moeten leveren aan hun directe/indirecte leverancier van chroomtrioxide voor verdere levering.

We zijn verheugd te kunnen melden dat meer dan 900 bedrijven zich hebben aangemeld voor de Ramboll-enquête, waarvan er bijna 400 hun vragenlijst al hebben ingevuld. We hebben echter de volgende problemen opgemerkt:

  • Er zijn meerdere inschrijvingen voor dezelfde rechtspersoon. Dit is niet acceptabel.
  • Er zijn inschrijvingen waarin de rechtspersoon niet correct is omschreven. We kunnen geen groepsinzendingen accepteren. De inzending moet per rechtspersoon zijn.
  • De contactgegevens zijn soms onvolledig, zodat bedrijven hun certificaat niet kunnen ontvangen.
  • Bedrijven hebben een distributeur als leverancier aangesteld, hoewel ze de autorisatiehouder/aanvrager moeten aanleveren.
  • Consultants hebben de registratie of vragenlijst in hun eigen naam ingevuld in plaats van voor de downstreamgebruiker die ze vertegenwoordigen.
  • Sommige bedrijven hebben geen datum ingevoerd voor het einde van het gebruik, wat niet acceptabel is. Onthoud dat volgens de Commissie "alternatieven algemeen beschikbaar zijn" voor dit gebruik, dus een einddatum voor het gebruik moet worden opgegeven.
  • Sommige gerapporteerde toepassingen lijken niet te behoren tot gebruik 3.
  • De introductie verschilt van taal tot taal (en daarom waarschijnlijk per rechtsgebied), zie hieronder.

We vragen alle bedrijven vriendelijk om de bovenstaande bevindingen te herzien en hun antwoorden, indien nodig aan te vullen/te corrigeren. We vragen de bedrijven die niet hebben gereageerd/zich (nog) niet hebben aangemeld om dit alstublieft te doen. Onthoud dat de deadline voor antwoorden 15 mei 2020 is. Houd er rekening mee dat u uw volledige enquête-item kunt omzetten in een PDF en deze kunt afdrukken. U ontvangt geen onmiddellijke bevestigingsmail. Ramboll heeft ons verzekerd dat alle ingevoerde gegevens door hen worden ontvangen.

Dank u voor uw aandacht.

De enquête is te benaderen via de link: https://vereniging-ion.nl/belangrijke-mededeling-ctacsub-consortium-over-functioneel-verchromen-decoratief-karakter-use-3