Op 20 juni 2018 werd de halfjaarlijkse vergadering van het Platform MJA3 gehouden op het kantoor van VNO/NCW. Daar werden de gegevens over 2017 gepresenteerd en werden de actiepunten voor de periode 2018-2020 vastgesteld. De resutatenbrochure 2017 wordt na de zomer verwacht. De notulen van de vergadering vindt u in het ledengedeelte van de website.

Zeker is dat de periode na 2020 niet meer in het teken zal staan van energiebesparing, maar vooral in het teken van CO2-reductie zal staan. Dat betekent dat er nu al een rapportage zal gaan plaatsvinden over de aard van de energie die ingekocht wordt (het aandeel duurzame energie moet al gerapporteerd worden).

Omdat de brancheverenigingen niet willen dat de administratieve last voor het bedrijfsleven hoger zal worden, zal een kleine werkgroep de komende maanden aan de slag gaan om te kijken hoe dit nog voor de uitvraag periode over 2018 geïmplementeerd kan worden.