Hogeschool Utrecht (HU) heeft met steun van Regieorgaan SIA een uniek HU Innovatietrainee Programma (HIP) ontwikkeld. Het programma wordt uitgevoerd door het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en gedragen door lectoren van de HU. Hiermee versterken wij structureel de samenwerking tussen het MKB, praktijkgericht onderzoek en onderwijs. In samenwerking met Stichting Innovat.ION krijgen bedrijven de kans om jonge talentvolle studenten aan zich te binden. 

Het programma
Samen werken wij aan duurzame innovaties voor de verwezenlijking van een duurzame, slimme en gezonde stad. Een jonge talentvolle afstudeerder gaat vanuit die gedachte bij de organisatie aan de slag met een innovatief vraagstuk. Na de afstudeerfase begint het traineeship van 12 maanden waar die naast andere werkzaamheden blijft doorwerken aan het onderzoek en de implementatie daarvan. Gedurende het gehele traject heeft zowel de MKB-organisatie als de trainee toegang tot de expertise van onze lectoren. De trainee wordt namelijk begeleid vanuit een traineeklasje waar een lector supervisie heeft op het onderzoek.

Het programma verbindt studenten aan HU onderzoek langs onze vier programmalijnen: “Energieneutrale en Circulaire gebieden”,“Gezonde Gebieden Gezond Gebouwd”, “Smart Urban Mobility” en “Transitieprocessen”.
Hoe zijn wij van meerwaarde voor zowel de praktijk als voor onderwijs en onderzoek?

De voordelen voor het MKB

  • Er ontstaat een duurzame samenwerking tussen uw organisatie, de HU en de Stichting Innovat.ION. 
  • Het praktijkgerichte onderzoek van de trainee is toegesneden op een vraagstuk van uw organisatie, waardoor de resultaten van het onderzoek direct bijdragen aan het innovatievermogen van uw organisatie. 
  • Samen zorgen wij voor innovatie en maken we impact op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, digitalisering en energietransitie in de gebouwde omgeving. 
  • U bespaart kosten voor het werven van medewerkers. 

De voordelen voor de student

  • Je neemt deel aan een persoonlijk effectiviteitsprogramma in de vorm van een traineeklasje om jezelf verder te ontwikkelen als mens.
  • Jouw onderzoek en traineeship heeft echt impact en draagt bij aan het innovatievermogen van organisaties. 
  • Je ontwikkelt (soft)skills die in het bedrijfsleven van belang zijn, zoals ondernemerschaps-, innovatie- en managementvaardigheden, zodat je een voorsprong hebt op anderen. 
  • Na je afstudeeronderzoek ben je verzekerd van je eerste organisatie waar je eigen onderzoek kan implementeren en werkervaring op kan doen.  

Tijdspad
 
image 11

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over het innovatietraineeship, download dan de algemene flyer. Bent u werkzaam bij een MKB bedrijf en heeft u interesse in een innovatietrainee voor uw bedrijf? Download dan de MKB flyer voor meer informatie over de procedure en mogelijkheden hiervoor. 
Wilt u bekijken of en op welke wijze de afstudeerstage die u in uw hoofd heeft past bij de programmalijnen van het onderzoek bij de HU? Maak dan een afspraak met Arjan de Bruin, Stichting Innovat.ION, 06 22 24 57 01.