Kenniscentrum InfoMil, het informatiepunt voor landelijke milieuwet- en regelgeving, heeft het hulpmiddel op zijn website voor de beoordeling van zeer gevaarlijke stoffen in water verbeterd. Met dit Excelhulpmiddel doorloopt de gebruiker de methodiek voor de beoordeling voor stoffen en mengsels.

Zeer zorgwekkende stoffen
Zeer zorgwekkende stoffen (zzs) zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu, die met voorrang aangepakt moeten worden. Het streven is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren. Op de website van InfoMil staat een pagina over regelgeving voor emissies van deze stoffen die kunnen vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten. Ook staat er een overzicht voor de zzs-regelgeving voor zowel lucht als water. Het waterdeel over zeer zorgwekkende stoffen is ook te vinden in het Handboek Water.

Drie stappen
De aanpak om deze stoffen te weren moet met drie stappen, namelijk de bronaanpak, minimalisatie en de immissietoets. De eerste twee stappen staan beschreven in de Algemene Beoordelingsmethodiek 2016. De laatste stap is onderdeel van het Handboek Immissietoets 2016. Beide documenten hebben een belangrijke rol binnen het algemene waterkwaliteitsbeleid over lozingen. Zo staan er de best bewezen technieken in aangewezen, waarmee iedereen rekening mee moet houden bij de vergunningverlening. Een vergunning moet namelijk voldoen aan de best beschikbare technieken.

http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht/zeer-zorgwekkende/stof-zzs/

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/hulpmiddel-voor-beoordeling-zeer-zorgwekkende-stoffen-verbeterd?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail