ICDA, de International Chromium Development Association, is een belangrijke partij in de gesprekken met de overheid over de autorisatie van chroomtrioxide. Als geen ander brengen zij informatie samen en werken met partijen samen om uiteindelijk het belang van de Europese maakindustrie voor het welzijn en de welvaart in Europa, voor het voetlicht te brengen.

Een van de partijen waar ICDA nauw mee samenwerkt is CETS. CETS is de Europese koepelorganisatie van oppervlakte technologie bedrijven. Ook Vereniging ION is lid van CETS.

Of de oorzaak nu moet worden gezocht in de werkdruk, in populisme of nog een andere reden heeft, steeds meer komen er wetten en regels die buiten proportioneel, onbegrijpelijk en niet uitvoerbaar zijn. Vaak ook zijn er tegenstrijdigheden, of worden er onrealistische voorwaarden gesteld. Een mooi voorbeeld is de EU Chemicaliƫn Strategie (https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_nl). Daarin wordt gesproken over een gifvrije samenleving en uitsluitend essentieel gebruik (van stoffen?). Daarbij is het eerste onhaalbaar en het tweede onduidelijk. Daarenboven staat in de kernwaarden van REACH dat het concurrentie vermogen van de Europese industrie versterkt moet worden. In werkelijkheid lijkt het daar totaal niet op en wordt eerder bereikt dat de Europese industrie verzwakt wordt.

Uiteraard wil ook de oppervlakte technologie branche een goed milieu en veilige arbeidsomstandigheden. Maar er is ook de wens vanuit de samenleving dat er duurzame producten worden gemaakt die aansluiten aan de wens van consument en productie- en procesindustrie. Hierbij hoort dus ook het voorzien in de basale menselijke behoeften, zoals bijvoorbeeld voedsel, veiligheid, huisvesting, communicatie en gezondheidszorg, door toepassing van die producten. Daarom wordt er ook door de oppervlakte technologie branche veel geĆÆnvesteerd in verbeteringen van producten en processen. Omdat de kracht van de oppervlakte behandelende branche belangrijk is om het grote doel van de EU te bereiken, in 2050 een volledig circulaire economie, is het noodzakelijk dat politiek en industrie de krachten bundelen. De industrie moet haar verantwoordelijkheid nemen en de politiek moet geen onhaalbare doelen stellen.

Om enig zicht te brengen op het gebruik van een stof heeft ICDA een interview georganiseerd met enkele belanghebbenden. Dat interview is nu gepubliceerd en wordt op verzoek aan ION leden toegestuurd. En uiteraard is de structuur van de tekst ook relevant voor andere stoffen.