Van een lidbedrijf kregen wij de melding dat Inspectie Leefomgeving en Transport voornemens was om daar een inspectie uit te voeren. Het doel was om te beoordelen of het oppervlaktebehandelende bedrijf voldoet aan de regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij navraag bleek het vooral over de vraag te gaan of voldaan was aan de verplichting van een externe veiligheidsadviseur.

Ten aanzien van de raakvlakken met deze regelgeving heeft Vereniging ION reeds op grond van een case uit 2011 veel onderzoek gedaan en overleg gevoerd. In het vakblad Oppervlaktetechnieken (OT) van juli 2016 is een artikel geschreven dat was opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Veiligheidsadviseurs en Inspectie Leefomgeving en Transport. U vindt het artikel via deze link op pagina 22 https://issuu.com/jetvertising/docs/oppervlaktetechnieken7816?e=15052664/38318703.

Daarnaast loopt momenteel voor de branche het project "Knellende regelgeving", waar met name de inzet van een veiligheidsadviseur, de raakvlakken met Inspectie Leefomgeving en Transport en de wijze waarop Inspectie Leefomgeving en Transport betrokken moet zijn bij inspecties van bedrijven, een thema is.

Het is voor Vereniging ION belangrijk om betrokken te zijn bij de eerste bezoeken die Inspectie Leefomgeving en Transport doet bij oppervlaktebehandelende bedrijven, omdat de inspecteurs van Inspectie Leefomgeving en Transport over het algemeen weinig ervaring hebben met oppervlaktebehandelende bedrijven. Vereniging ION staat voor het veilig werken met SVHC- en CMR-stoffen door de branche, en heeft daar veel overleg over met Inspectie SZW. Uiteraard wil Vereniging ION ook Inspectie Leefomgeving en Transport faciliteren, maar wel graag via een centrale aanpak.

Inmiddels zijn met Inspectie Leefomgeving en Transport voor de bekende aankondigingen van een inspectie al afspraken gemaakt. Heeft u ook een brief met een aangekondigde inspectie, neem dan even contact op met Vereniging ION (Egbert Stremmelaar / 030 - 630 03 90).