REACH houdt de gemoederen erg bezig. Zeker nu de uitvoering van de autorisatie van het eerste grote element Chroom(VI) aanstaande is, wordt er gekeken of het instrument REACH eigenlijk wel werkt.

Het behoeft geen betoog; Vereniging ION is voorstander van “vervangen als het kan, maar (langjarig) autoriseren waar het moet”. Een positie die gelukkig door veel Europese koepelorganisaties wordt aangehangen. Maar als je dan niet tevreden bent met de huidige procedure, hoe moet het dan wel? Deze vraag hangt al een aantal maanden boven Brussel en heet REACH REFIT. Er zijn inmiddels diverse bijeenkomsten geweest, zowel in Den Haag (voor de Nederlandse delegatie), alsook in Brussel, waar getracht wordt een goed antwoord te formuleren op deze vraag. Immers het gebruik van SVHC-stoffen moet veilig voor personen en milieu uitgevoerd (kunnen) worden. Hierbij moeten we echter wel op de economische haalbaarheid en praktische toepasbaarheid blijven letten. Immers Europa is geen eiland en verlies van werkgelegenheid ligt op de loer. Zie hiervoor ook het FME/Koninklijke Metaalunie/Vereniging ION-onderzoek, uitgevoerd door Panteia:

http://vereniging-ion.nl/autorisatie-chroom-vi-leidt-tot-omzetverlies-en-vertrek-bedrijven-uit-europa
http://vereniging-ion.nl/fme-koninklijke-metaalunie-en-vereniging-ion-bespreken-chroom-vi-problematiek-met-echa 

Behalve circa 50 mensen van het bevoegd gezag en de industrie, waren er 7 inleiders/deskundigen die ’s morgens om 8.00 uur aanwezig waren voor dit overleg.

  • Jens Gieske; MEP, Environment, Public Health and Food safety Committee
  • Peter Sant; Technical Ataché Industry, Malthee Precidency of the European Council 2017
  • Klaus Berend; Head of Unit REACH DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME’s, European Commission
  • Matti Vainio; Head of Unit, Risk Management Implementation Unit, European Chemicals Agency
  • Rohit Mistry, Associate Director EFTEC, EC Contractor of the study: Impact of REACH Authorization
  • Dave Elliott; Presitent of the European Committee for Surface Treament (CETS) and Chief Executive of the Surface Engineering association (SEA)
  • Veronique Steukers: Director Health & Environment Public Policy, the Nickel Institute

Een overzicht van de standpunten kunt u in onderstaand filmpje bekijken.

In zijn algemeenheid kiest bevoegd gezag voor maximale zekerheid aangaande veiligheid voor de medewerkers en het milieu. Naar de mening van de industrie kiezen ze hiervoor niet de goede argumenten, en vaak ook niet de juiste onderzoeken en rapporten. Uiteraard is ook de industrie voor maximale veiligheid en milieuzorg. Echter daar waar er geen of hele kleine risico´s zijn moet wel proportioneel gereageerd worden. De presentatie van Dave Elliott geeft daar een helder overzicht van en vindt u als bijlage onderaan bij dit bericht.

https://nickelinstitute.org/KnowledgeBase/Videos/20161110-ImpactofREACHAuthorisation.aspx

Het verslag is voor leden te downloaden via het ledenportal: http://vereniging-ion.nl/impact-reach-authorization-cost-and-benefits-reach-authorization-0