4 oktober 2016 heeft de kick-off van het Informatiepunt Omgevingswet plaatsgevonden. De Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en delen van Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat) – Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil – vormen de kern van het informatiepunt. Daarnaast werkt het informatiepunt samen met twaalf deskundige ketenpartners. Zij zorgen gezamenlijk voor een gecoördineerde informatieverstrekking aan professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de afgelopen maanden zijn daarvoor de eerste stappen gezet.

‘Het verwezenlijken van het Informatiepunt (IP) is een mooi voorbeeld van hoe de Omgevingswet werkt: we zijn samen bezig geweest onszelf opnieuw uit te vinden, naar elkaar te luisteren en lerend te organiseren. Dat is zeker niet makkelijk geweest, maar er is met elkaar een enorme kwaliteitsslag gemaakt’, vervolgt Van der Hee in haar welkomstwoord.

Ook Arjan de Zeeuw, directeur leefomgeving Rijkswaterstaat WVL, prees het product en de samenwerking in zijn rede. ‘Ik denk dat we met elkaar trots mogen zijn over waar we op dit moment staan.’ Hij genoot ervan dit te vieren met ‘al die mensen die hier ook actief aan bijgedragen hebben’. ‘Zoals we de Omgevingswet stap voor stap gaan invoeren, zo hebben we dat ook met het informatiepunt gedaan. Nog niet alles is uitgekristalliseerd, maar de grote omslag is dat we vanuit de klant redeneren.’

Bovendien zijn talrijke medewerkers bezig met een training om zich daarmee goed voor te bereiden op het werk van het informatiepunt. ‘Op dit moment is het derde klasje van twintig mensen bezig met de training’, zei De Zeeuw. ‘Ook alle helpdesks van partners doen aan de training mee, zodat we ook op die manier gezamenlijk tot een goed product komen.’

Bron: nieuwsbrief www.gevaarlijke-stoffen.com