Op woensdag 11 december 2019 vond de jaarlijkse Stoffendag plaats in Ede, waarbij deze keer 310 deelnemers aanwezig waren.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd vertegenwoordigd door Heidi Bousen, directeur veilig werken. Zij moest op het laatste moment de key-note verzorgen als vervanging voor de aangekondigde Tamara van Ark, de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, die naar de Tweede Kamer was geroepen. Zij gaf een opsomming van feiten op grond waarvan het Ministerie van SZW haar beleid formuleerde. De tweede key-note was van Rosanne Hertzberger, wetenschapper, columnist en schrijver, die inging op de E-nummers in voeding. Veel stoffen die "verdacht" zijn, omdat ze in chemische bedrijven zijn geproduceerd, blijken exact dezelfde formule te hebben als "natuurlijke" stoffen, en de tegenwoordig veel geclaimde "gezonde en natuurlijke" stoffen blijken vooral marketing te zijn en geen verbetering voor de voedselveiligheid. 

Aansluitend waren er 21 unieke workshops, waarvan de helft twee keer werd verzorgd vanwege de grote vraag. Ook de workshop "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen" van Vereniging ION werd 2 keer verzorgd. In totaal hebben 58 mensen deze twee workshops bezocht. De workshop van Vereniging ION gaf een sneak preview van de ontwikkelingen van het project dat we momenteel draaien, en waarvan op 5 februari 2020 het e-book zal worden gepresenteerd.

Uiteraard was er ook veel gelegenheid om te netwerken en om op de informatiemarkt aanvullende of situatiespecifieke informatie te krijgen. 

Hier volgt nog wat nuttige informatie uit andere workshops:

  • Inspectie SZW: opvallend en nieuw aan het verhaal is dat ‘blootstelling gevaarlijke stoffen’ als een verdieping (wanneer van toepassing) van de RI&E wordt gezien. Een gewone RI&E moet door een externe partij gevalideerd worden. Dit geld dus ook voor de blootstellingsbeoordeling als deze er moet zijn. Hier zullen ze nog niet meteen op handhaven, maar dat gaat wel komen. Overigens gaf Inspectie SZW wel aan, echt boetes uit te delen aan bedrijven die geen (basis) RI&E hebben. Verder was er veel aandacht voor deze site, die wellicht al bekend is: www.vib-check.nl.
  • Royal Haskoning DHV: De samenhang tussen de Omgevingswet (verwacht 2021), omgevingsveiligheid en ZZS. Er komen vier AMvB’s, het besluit kwaliteit leefomgeving wordt door de Overheid geregeld en kan verder aangevuld worden door de gemeentes, maar ook provincies hebben een rol en kan het omgevingsplan van de gemeente ‘overrulen’. Hierbij komt ook nog dat gezondheid (ZZS) nu ook in het omgevingsplan komt. Veel gemeentes hebben hier geen kennis van en capaciteit voor. De vrees is dan ook dat er politieke statements komen waar men zelf de consequenties niet van overziet. Algemene tip voor bedrijven: Neem nu al contact op met je gemeente (afdeling Ruimtelijke Ordening) om na te gaan of ze al met een omgevingsplan bezig zijn. Probeer in gesprek te gaan, veel gemeentes zijn nu al bezig dit op te zetten. Nog een nuttige website: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl.