Donderdag 28 november 2019 brak in Kozani (Noord-Griekenland, West-Macedonië) het moment aan dat Innovat.ION, het platform voor innovatieve projecten voor de oppervlaktebehandelende industrie, zich introduceerde bij Greenovate! Europe. Deze onafhankelijke deskundigengroep zet zich in voor de ontwikkeling van duurzaam ondernemen. Ervaren professionals met industriële en technische knowhow werken met elkaar binnen Greenovate! Europe samen om innovatieve processen in de hele waardketen te implementeren – van onderzoek tot markt.

Stichting Innovat.ION is een zelfstandige entiteit en zorgt ervoor dat Vereniging ION en haar leden nu deel uit kunnen maken van de gebundelde ervaring van meer dan 500 innovatieadviseurs en 2.000 technische experts uit 14 Europese landen. Er wordt krachtig gewerkt aan innovatie op EU-niveau met onderzoekslaboratoria, technologieontwikkelaars, innoverende bedrijven en investeerders.

Binnen dit indrukwekkende netwerk levert nu ook Innovat.ION een bijdrage aan technologieën en diensten, die een positieve invloed hebben op de levenscyclus van het milieu, inclusief hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, duurzame constructie, water- en afvalwater, land- en bodemsanering, schone productieprocessen en biobased producten.

Deze gebeurtenis markeert de afsluiting van een dynamisch transitiejaar waarin Innovat.ION de koppeling met Vereniging ION realiseerde en beschikt over een zelfstandig bestuur met leden afkomstig uit de wetenschap (TU Delft), de industrie (Tata Steel) en Vereniging ION.

Platform voor Innovatie en Talentontwikkeling

Ook is er vanuit Innovat.ION een onafhankelijk platform van experts op het gebied van innovatie en talentontwikkeling opgezet: het Platform voor Innovatie en Talentontwikkeling. Het platform laat de aangesloten experts ondernemen en richt zich op de professionele ontwikkeling: samen meerwaarde bieden aan klanten. De kracht van het collectief gecombineerd met de persoonlijke vrijheid van het ondernemerschap. Het platform heeft geen arbeidscontracten en kent geen traditionele hiërarchie. Het netwerk staat ten dienste van experts. Uiteraard staat het Platform voor Innovatie en Talentontwikkeling ter beschikking aan Innovat.ION. Ook binnen andere takken van de Nederlandse industrie wordt gewerkt. Zo wordt momenteel binnen de betonbranche gewerkt aan bedrijfsprogramma’s voor Corporate Responsibility.

Stakeholder engagement om effectief te innoveren

Stakeholder engagement is het proces waarbij Innovat.ION mensen en organisaties betrekt die worden beïnvloed door innovaties, of die de effectiviteit van de innovaties kunnen beïnvloeden. Op dit moment onderscheidden we daarin vier niveaus:

  1. De industrie: de maakindustrie in het algemeen, en de oppervlakte behandelende industrie in het bijzonder.
  2. Natuur en milieufederaties: samen met betrokken burgers behartigen zij de belangen van natuur en milieu. Men zet zich o.a. in voor een circulaire economie.
  3. Research instituten en beroepsonderwijs.
  4. Lokale samenwerkingen tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

De organisatie staat en we bouwen daaraan gestaag door. De projecten komen van de grond. Tijdens het verschijnen van dit nieuwsbericht werd met de Greenovate! Europe-collega’s in Kozani o.a. gewerkt aan projecten op het gebied van fossielvrije energie, additive manufacturing (3D printen) en de transitie naar de circulaire economie.

Meer weten of meedoen? Neem contact met Arjan de Bruin via DeBruin@Vereniging-ION.nl.