In het vakblad Oppervlaktetechnieken (jaargang 65, nummer 3) van mei 2021 werd al vermeld dat Stichting Innovat.ION een bijdrage leverde aan de plaatsing van het CELCIUS-huis op een bedrijventerrein in Amersfoort. Het huis maakt daar deel uit van de transitie van een wijk met voornamelijk bedrijfsgebouwen (Hoefkwartier) naar een stadswijk waarin wonen, werken, leren en ontspannen samenkomen. Er ontstaat zo een duurzame wijk waar gewerkt wordt aan verschillende vormen van transities zoals circulariteit en energie. Het CELCIUS-huis fungeert daar als een attractieve magneet voor leren en innoveren op het gebied van transitie. Applicateurs worden in het artikel opgeroepen om eens hard te gaan nadenken over hoe ook zij deel aan gaan maken van deze innovaties. In en rondom het CELCIUS-huis kunnen we ook met oppervlaktetechnologieën gaan leren & innoveren. 

Op dit moment werkt Innovat.ION met studenten aan een mogelijke tijdelijke plaatsing van het huis op de Floriade. Vanaf 14 april 2022 is Almere een half jaar hét podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. Tijdens de Expo laat de Nederlandse tuinbouw samen met nationale en internationale deelnemers groene oplossingen zien die onze steden leuker, leefbaarder en duurzamer maken. Het CELCIUS-huis zal tijdens de Floriade fungeren als een broeinest van vernieuwing, daar staan studenten en innovatieve bedrijven wel garant voor. 

Afgelopen donderdag (17 juni 2021) presenteerde een team bedrijfskunde-studenten van de Hogeschool Utrecht in het kader van Scalibur, een project waarin een Europees consortium de recycling van stedelijk bioafval onderzoekt en promoot. De roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire  economie werkten de studenten uit tot een inspirerend plan om bio-plastic in te zetten tijdens evenementen en festivals rondom het CELCIUS-huis. Na de zomer gaat een nieuw team de draad weer oppakken en kijken wat dit zou kunnen betekenen voor de omgang met afval op de Floriade.

Studenten van verschillende hogescholen, MBO’s en technasia kunnen ook helpen om uw ideeën te realiseren en gebruik te maken van de mogelijkheden die de presentie op de wereldtentoonstelling gaat bieden. We gaan daarbij aansluiting zoeken met de Flevo Campus, een wetenschappelijk kennisknooppunt op gebied van stedelijke voedselvraagstukken voor de toekomst dat zich vooral richt op stedelijke voedselvoorziening en gezond leven in de groene stad. Hier komen studenten, onderzoekers en wetenschappers samen. Maar ook een plek waar Almeerders welkom zijn en waar bedrijven de Campus weten te vinden en waar gasten uit binnen- en buitenland worden ontvangen. Een ‘living lab’ waar ideeën zich ontwikkelen, wordt geëxperimenteerd, theorie en praktijk elkaar ontmoeten en waar volop gewerkt wordt aan het behoud van natuur, biodiversiteit en voedselproductie binnen de grenzen van de stad.

Het idee is dat het komende half jaar het CELCIUS-huis present zal zijn tijdens een evenement bij de Jaarbeurs in Utrecht en daarna doorreist naar de Floriade. Wanneer de Floriade is afgelopen verhuist het transportabele huis terug naar het Transitiegebied Hoefkwartier in Amersfoort. Samen met betrokken in Amersfoort, Utrecht en Flevoland zullen we deze zomer proberen tot afspraken te komen. De studenten die die het CELCIUS-huis hebben ontwikkeld zullen het zeker zien zitten. Wilt u ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en eventueel gebruik maken van de mogelijkheden van het CELCIUS-huis? Laat het ons weten!