Belangrijk bericht voor downstream users (applicateurs en tussenhandelaren) die de CTAC Sub autorisatie chroomtrioxide nu inzetten voor hun toepassing van gebruik 1 (formulering), 2 (hardverchromen), 4 (oppervlaktebehandeling lucht- en ruimtevaart), 5 (andere oppervlaktebehandeling) en 6 (ETP). Gebruik 3 (decoratieve toepassingen) valt nadrukkelijk niet onder deze autorisatie.

Inmiddels heeft u, als u gebruikt wilt maken van deze autorisatie, u moeten aanmelden bij ECHA onder artikel 66 van de REACH-verordening. Houd er rekening mee dat het feit dat u nu onder het CTACSub-autorisatiebesluit van 18 december 2020 valt, niet betekent dat u chroomtrioxide voor altijd kunt blijven gebruiken. De CTACSub-autorisatie vervalt op 21 september 2024, tenzij de CTACSub2-leden een beoordelingsrapport indienen. Als u chroomtrioxide van CTACSub2-leden na 20 september 2024 wilt blijven gebruiken en u niet gedekt bent door een andere autorisatie, moet u zich aanmelden bij CTACSub2 om deel te nemen aan het verzamelen van gegevens voor het beoordelingsrapport.

Houd er rekening mee dat de aanmeldingsperiode voor CTACSub2 afloopt op 31 maart 2021. Tot op heden hebben 83 bedrijven zich aangemeld voor deelname aan het beoordelingsrapport voor de verschillende toepassingen. Zie het bijgevoegde aanmeldingsdocument voor meer informatie. Later aanmelden dan 31 maart 2021 is helaas niet mogelijk.