Voor 80-90% van de gebruikte stoffen bij een oppervlaktebehandelend bedrijf is de tool 5xbeter een geschikte tool voor het maken van veilige werkwijzen.

Zie voor meer informatie ook: https://vereniging-ion.nl/op-zoek-naar-meetgegevens-blootstelling-bij-baden-voortgang-5xbeter

Uit inventariesatie blijkt dat het aantal CMR-stoffen per vakgroep beperkt is.

Zoals in het voornoemde bericht weergegeven, is Vereniging ION in gesprek met Inspectie SZW over de beoordeling van de blootstelling aan SVHC-/CMR-stoffen, en dan vooral bij baden. Immers, ondanks het feit dat de baden de gehele dag in bedrijf zijn en ondanks het feit dat er regelmatig medewerkers in de buurt van de baden zijn, blijkt dat blootstellingen door allerlei genomen maatregelen minder dan 1 uur te zijn. Deze maatregelen kunnen zijn:

  • Controle en bediening van de badenreeksen op afstand van de baden.
  • Afscheiding van de baden van de (productie)medewerkers.
  • Een luchtstroom door het bedrijf dat van de medewerkers afgaat.
  • Afdekken van de baden.
  • Randafzuiging van de baden.
  • Goede filtervoorzieningen.

Op 30 mei en 1 juni zullen een inspecteur en een specialist arbeidshygiëne van het inspectiebreed kenniscentrum van Inspectie SZW onder begeleiding van Vereniging ION bij enkele Chroom(VI)-gebruikende bedrijven op bezoek gaan om kennis te nemen van de wijze waarop Chroom(VI) in de bedrijven gebruikt wordt, en om kennis te nemen van de wijze waarop blootstellingen bij badenreeksen plaatsvinden. Het is nadrukkelijk dus geen inspectie om te handhaven. 

Bedoeling is om te komen tot een aantal (standaard) plattegronden met genomen maatregelen die voorkomen dat elk bedrijf met een badenreeks afzonderlijk moet gaan bewijzen dat er nagedacht is over de blootstelling bij de baden. Door gebruik te maken van de standaards kunnen maatregelen onderbouwd genomen worden.

Hoewel bij deze bezoekronde de nadruk zal liggen op Chroom(VI) en badenreeksen, zullen ook bedrijven meegenomen worden die wel een badenreeks hebben, maar geen Chroom(VI) gebruiken.

Mocht u meer willen weten, dan graag even een mailtje naar stremmelaar@vereniging-ion.nl.