In de oppervlaktebehandelende branche worden veel gevaarlijke stoffen toegepast. Vaak als productiestof, waarbij vooral de arbeidsveiligheid van medewerkers en de omgevingsveiligheid aan de orde zijn.

De inspecteurs van Inspectie SZW zijn actief met het inspecteren van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. In Nederland is er een verhoogde aandacht voor deze stoffen, omdat er het nodige is misgegaan bij defensie en in het werkvoorzieningschap Tilburg. Zelfs de landelijke politiek is hiermee bezig. Vereniging ION heeft al eerder bericht over de kamerbrieven en de stuurgroep Chroom(VI), waar Vereniging ION ook actief bij betrokken was.

Op grond van alle aanbevelingen is Vereniging ION gestart met een inventarisatie "veilige werkwijzen". Dit project is echter tijdrovend, arbeidsintensief en kostbaar. Vandaar dat er de nodige tijd overheen zal gaan voordat er echte resultaten gemeld kunnen worden.

In de tussentijd moet er wel veilig gewerkt worden, en daar werkt de Inspectie SZW voortvarend aan. Zij inspecteren en handhaven dus strikt. Dit leidt tot de nodige handhavingsbrieven bij leden. In de bedrijven leidt de juridisch correct opgestelde brieven tot onrust. Immers, de bedrijven doen hun best; wat moet je nog meer?

In de contacten met Inspectie SZW merkt Vereniging ION dat er een zeer co√∂peratieve houding is vanuit Inspectie SZW om samen op te trekken. Vandaar dat Vereniging ION de Inspectie SZW actief betrekt in het project "Blootstelling".

De Inspecteurs werken echter nog niet volgens dit co√∂peratiemodel. Zij werken vooral volgens het inspectie-/handhavingsmodel. Als vergelijking kregen we het volgende voorbeeld: Een inspecteur heeft een paar werkschoenen gekregen volgens het handhavingsmodel. Daar loopt hij/zij tijdens de inspecties op. Dat de directie van Inspectie SZW en Vereniging ION werken aan nieuwe schoenen, daar heeft de inspecteur geen weet van en hij/zij zal daar dus ook niet naar kunnen en mogen handelen. Eerst als de ontwikkeling van de nieuwe schoenen daadwerkelijk tot een paar nieuwe schoenen heeft geleid, zal de directie Inspectie SZW de nieuwe schoenen aan de inspecteurs verstrekken.

Als gevolg hiervan kunnen er tijdens inspecties onduidelijkheden of disputen ontstaan. Ons advies; neem dan contact op met Vereniging ION (030 - 630 03 90 of info@vereniging-ion.nl).

Voor de volledigheid: de kamerbrief van 5 maart met de bijlage zijn hier rechts als bijlage toegevoegd.