Recent is bekend geworden dat Inspectie SZW van november 2016 tot en met mei 2017 vervolginspecties gaat uitvoeren in de oppervlaktebehandelende industrie. Het betreft een vervolg op de eerste inventarisatieronde. Hierbij wordt ook steeds het onderwerp blootstellingsscenario’s genoemd. Om te voorkomen dat er onrust ontstaat, hierbij even een update van de stand van zaken:

  • In oktober 2015 is door Inspectie SZW een brief verstuurd naar de oppervlaktebehandelende bedrijven, waarvan de inhoud onverkort van toepassing is. Deze brief is hier onder als bijlage te downloaden.
  • Recent is door de partners van 5XBeter een voorstel aangenomen waarin het actiepunt 'blootstellingsscenario’s' wordt uiteengezet in een procedure.
  • Het voorstel van de procedure is momenteel bij Inspectie SZW in behandeling. Het resultaat wordt in de eerste helft van oktober 2016 verwacht.
  • In de tweede helft van oktober 2016 zal Vereniging ION een themabijeenkomst organiseren om de door Inspectie SZW goedgekeurde procedure om te zetten in een werkbare instructie voor de oppervlaktebehandelende industrie. Hou de agenda op de website van Vereniging ION dus in de gaten.

De aangekondigde inspecties zullen derhalve gaan over de volgende zaken:

  • Wordt er binnen het bedrijf veilig gewerkt? Hierbij worden de 'normale' zaken gecontroleerd. Denk hierbij ook aan 'good housekeeping'.
  • Is het stoffenregister bijgewerkt (zie brief Inspectie SZW oktober 2015)? In ieder geval dienen de veiligheidsinformatiebladen in het bedrijf aanwezig te zijn, en dienen de bekende grenswaarden ingevuld te zijn.

Indien het bedrijf de voorgaande zaken voor elkaar heeft, dan zal er niet gevraagd worden naar de blootstellingsscenario’s, onder verwijzing naar de brancheafspraak met Vereniging ION om adequaat aan de gang te gaan met de afspraken uit 5XBeter.
Mochten de voorgaande zaken niet in orde zijn, dan zal men volledig gaan handhaven. Met andere woorden, men kan dan wel handhaven op het ontbreken van blootstellingsscenario’s.